Gagavuzlar

Kısaca: Gagavuzlar bugün kuzeydoğu Bulgaristan ile Ukrayna Cumhuriyetinde yaşayan, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup bir Türk boyu. Gagavuz kelimesinin etimolojik yönden ele alınınca “Gök Oğuz”dan geldiği sanılmaktadır. Menşeleri hakkında çeşitli görüşler bulunmakta ise de, 11. yüzyılda Asya’dan, Balkanlara göçtükleri, Peçeneklerle aynı soydan geldikleri ve Uz (Oğuz) Türklerinden oldukları sanılmaktadır. Dilleri Islavcanın etkisinde kalmakla beraber, Türkçedir. Hıristiyanlığın tesir ...devamı ☟

Gagavuzlar
Gagavuzlar

Gagavuzlar bugün kuzeydoğu Bulgaristan ile Ukrayna Cumhuriyetinde yaşayan, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup bir Türk boyu.

Gagavuz kelimesinin etimolojik yönden ele alınınca “Gök Oğuz”dan geldiği sanılmaktadır. Menşeleri hakkında çeşitli görüşler bulunmakta ise de, 11. yüzyılda Asya’dan, Balkanlara göçtükleri, Peçeneklerle aynı soydan geldikleri ve Uz (Oğuz) Türklerinden oldukları sanılmaktadır.

Dilleri Islavcanın etkisinde kalmakla beraber, Türkçedir. Hıristiyanlığın tesirinde kalarak Ortodoksluğu benimsemişlerdir. Dobruca (Kuzeybatı Bulgaristan), Besarabya (Ukrayna) ve dağınık olarak Bulgaristan’ın diğer dağlık bölgelerinde yaşayan Gagavuzların sayısı 200.000 civarındadır. Türkiye’ye göç edenler, Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gagavuzlar Resimleri

Gagavuzca
1 yıl önce

Gagavuzca veya Gagauzca, çoğunluğu Moldova'daki Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde yaşayan Gagavuzların konuştuğu Batı Oğuz grubuna bağlı bir Türk dili. Bazı...

Gagavuzca, Türk dilleri, Altay Dil Ailesi, Azerbaycanca, Dil, Dil aileleri, Gagavuz, Hakasça, Hazarca, ISO 639, Karakalpakça
Gagavuzya
1 yıl önce

ismini veren Gagavuzlar, Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-oğuzdan türediği düşünülmektedir. Paul Wittek'e göre Gagavuz kelimesi Anadolu...

Gagauzya, Azerbaycan ülke bayrağı, Azerbaycan, Kazakistan ülke bayrağı, Kazakistan, Kırgızistan ülke bayrağı, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs ülke bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, í–zbekistan ülke bayrağı, í–zbekistan
Balkan Gagavuzcası
4 yıl önce

Balkan Gagavuzcası, Balkanlar'da yaşayan Gagavuzlar tarafından konuşulan Gagavuzca ağızlarıdır. Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya, Türkiye ve Yunanistan'da...

Gagavuzya Cumhuriyeti
1 yıl önce

Л. «Памятник Гагауз Йери или КГБ против СССР» — Комрат, 2007 Bozkurt Gagavuzlar Sovyetler Birliği'nin dağılması www.gagauzy.com (Rusça), 13 Haziran 2010...

Gacallar
1 yıl önce

Gacallar ya da Müslüman Gagavuzlar, Balkanlar'da kuzeydoğu Bulgaristan'ın Deliorman ve Türkiye'nin Doğu Trakya bölgelerinde yaşayan bir Türk topluluğudur...

Besarabya
1 yıl önce

yaşayan halklardan bazıları; Rumenler, Moldovlar, Ukraynalılar, Ruslar, Gagavuzlar, Bulgarlar, Yahudiler, Almanlar, Ermeniler ve Yunanlar. Romanya Moldova...

Besarabya, 15. yüzyıl, 1812, 1918, 1945, 1991, Boğdan, Eflak, Erdel, Moldova, Osmanlı
Uz Hanlığı
1 yıl önce

Macaristan 'a yerleşerek Hristiyanlığı benimsediler. Bu bölgede yaşayan Gagavuzlar özelliklerini yitirmemiş Uz topluluklarıdır. Göktürklere bağlı olan bu...

Uz Hanlığı, Tarihteki Türk Devletleri, 11. yüzyıl, Ahlatşahlar Beyliği, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Akşitler, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Artuklu Beyliği
Çuvaşlar
1 yıl önce

bir Türk halkıdır. Ortodoks Hristiyan olan iki Türk halkından (diğeri Gagavuzlar) biridir. "Çuvaş" etnoniminin kökeni ve anlamı üzerine kabul edilmiş evrensel...

Çuvaşlar, Hıristiyan, Irk, Rusça, Taslak, Tatarca, Volga, Çuvaşca, Çuvaşistan, Çuvaşça, Gagauzlar