GAITA (türkçe) anlamı
insan dışkısı.
GAITA (türkçe) anlamı
1. İnsan dışkısı.
GAITA (türkçe) anlamı
2. insan dışkısı.
GAITA (türkçe) ingilizcesi
1. [Gaita]n. bagpipes
2. musette
3. small bagpipe used in the 17th and 18th centuries
4. hurdy-gurdy
5. neck
6. bother
7. nuisance
8. trickster
9. swindler
10. cheat
11. Spaniard
12. Galician (Latin America)n. harmonica
13. mouth organ
14. concertina
15. thing
16. thingamajig
17. some object
money,
GAITA (türkçe) ingilizcesi
18. [Gaita]n. bagpipes
19. musette
20. small bagpipe used in the 17th and 18th centuries
21. hurdy-gurdy
22. neck
23. bother
24. nuisance
25. trickster
26. swindler
27. cheat
28. Spaniard
29. Galician (Latin America)
30. n. harmonica
31. mouth organ
32. concertina
33. thing
34. thingamajig
35. some object
36. money
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gaita Kaçırmak

Makattan gaz ve gaita kaçırmaya ANAL İNKONTİNANS denir. İnkontinansın derecesi hafif gaz kaçırmadan, sıvı ve hatta katı gaitayı bile tutamamaya kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsar. Çok sık karşılaşılan bir problem olmasına karşın hastalar genellikle bilgisizlik, ihmal ...

Balina

BALİNA (Balaena); Alm.Walfisch, Fr. Baleine, İng. Whale. Familyası: Balinagiller (Balaenidae). Yaşadığı yerler: Sürüler halinde, çoğunlukla soğuk okyanuslarda yaşar. Özellikleri: 30 metre boyunda, 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Suda yaşayan sıcak kanlı memelilerdir. ...

Hastane

Hastane Alm. krankenhaus (n), Spita (n), Klinik (f), Lazarett (n), Fr. Hopital (m), infirmerie (f), clinique (f), lazeret (m), İng. Hospital infirmary, lazaret. Hastaların yatarak veya ayakta muayene ve tedavi edildiği gerekli sıhhi ve fenni şartları haiz kuruluşlar. Yatak sayısı ve tedavi ...