Galaktoz

Kısaca: Galaktoz, glukoza göre daha az tatlı olan ve sudaki çözünürlüğü fazla olmayan bir şeker türüdür. ...devamı ☟

galaktoz
Galaktoz

Süt şekeri.

galaktoz

Türkçe galaktoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. galactose

İlgili konular

glikoz karaciğer kimya süt yoğurt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

galaktoz Resimleri

Galaktoz
2 ay önce

Galaktoz, glukoza göre daha az tatlı olan ve sudaki çözünürlüğü fazla olmayan bir şeker türüdür. Süt ve süt ürünlerinde, şeker pancarında, bazı bitkilerden...

Galaktoz, Glikoz, Karaciğer, Kimya, Süt, Taslak, Yoğurt
Hemiselüloz
2 ay önce

şekerler (ksiloz, arabinoz gibi) ile 6 C’lu heksoz şekerler (mannoz,glukoz,galaktoz gibi ) ve şeker asitlerinden oluşmuş heterojen polimerdir. Selülozun aksine...

Hemiselüloz, Biyoloji, Karbonhidrat, Selüloz, Taslak, Polisakarit, Petkin, Çeper, Bitki hücresi
Monosakkarit
3 yıl önce

(Pentozlar) 6C'li şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Heksozlar) 6 C'li monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir. Galaktoz > Glikoz > Fruktoz. Bunun yanında...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Fukoz
2 ay önce

mevcuttur : 6. C’daki hidroksil grup eksikliği ve L-konfigürasyonu. 6-deoksi-L-galaktoza eş değerdir. Fukoz içeren glukan yapılarında, fukozillenmiş glikanlar...

Aldoz
2 ay önce

karbonlular: riboz, arabinoz, ksiloz, liksoz Altı karbonlular: alloz, altroz, glukoz, mannoz, guloz, idoz, galaktoz, taloz Karbonhidrat Ketoz Monosakkarit...

Karbonhidrat
2 ay önce

özellikleri de farklıdır. Hekzoslardan en önemli üçü glikoz, fruktoz ve galaktoz olarak sıralandırılabilir. Glikoz, üzüm şekeri veya kan şekeri olarak da...

Karbonhidrat, Selüloz, Polimer, Fotosentez, Sakkaroz, Okaliptüs, Alfa, Bileşik, Molekül, Glikoz, Fruktoz
Tagatoz
3 yıl önce

üretilebilir. Bunun için laktoz önce hidroliz yoluyla glukoz ve galaktoza ayrıştırılır. Galaktoz da alkalik koşullar altında izomerleştirilerek kalsiyum hidroksit...

Heksoz
2 ay önce

aktivite yönü ile ilgili değildir. Alloz Altroz Glukoz Mannoz Guloz İdoz Galaktoz Taloz Ketoheksozların üç adet kiral merkezi ve olası sekiz (23) stereoizomeri...