Galapagos Adaları

Galapagos Adaları, Pasifik Okyanusunun batısında Ekvador'a bağlı adalar gurubu. Colón Takımadaları olarak da bilinir, Büyük Okyanusunun batısında Ekvador'a bağlı takımadalar. Uzak ve izole bir konumda olan adalar, Güney Amerika kıtasının yaklaşık 1000 km batısında yer alır. Galapagos takımadaları toplam 50,000 km² yüzölçüme sahiptir.Galapagos Adaları Güney Amerikada yer alan Ekvator'un batısında; Pasifik Okyanusunda yer alır
Galapagos Adaları Güney Amerikada yer alan Ekvator'un batısında; Pasifik Okyanusunda yer alır
Galapagos Adaları (İspanyolca Islas Galápagos, resmi Archipiélago de Colón) , Büyük Okyanusun batısında Ekvador'a bağlı takımadalar. Uzak ve izole bir konumda olan bu adalar, Güney Amerika kıtasının yaklaşık 1000 km batısında yer alır. Galapagos takımadaları toplam 50,000 km2 yüzölçüme sahiptir.

Charles Darwin, evrim kuramı çalışmasına esin kaynağı olan gözlemlerini bu adalardan bazılarında yapmıştır. Volkanik bir yapıya sahip olan ada, içerisinde kendine özgü birçok biyolojik tür barındırmaktadır. Büyük Okyanus’ta ekvator üzerinde bulunan, Güney Amerika’dan 1000 km uzaklıktaki volkanik adalar. Adaların toplam yüzölçümü 7.994 km2'dir. Bu adalarda, keşfedildikleri 1535 yılında kimse yaşamıyordu.

Çok uzun yaşadığı bilinen dev kaplumbağalardan esinlenilerek Galapagos denilen adalarda deniz iguanaları, uçamayan bir tür karabatak, penguen ve bu adalara özgü kuş türleri yaşar. 1825′te Charles Darwin, bu yöredeki çeşitli bitki ve hayvanlar üzerinde incelemeler yapmış ve geliştirdiği “evrim kuramı”nı büyük ölçüde buradaki gözlemlerinin sonuçlarına dayandırmıştır.

Üst üste binmiş lav akıntılarından oluşan Galapagos Adalarında bir bölümü hala etkinliğini sürdüren çok sayıda yanardağ vardır.Yüksek yanardağlar, kraterler ve yarlar, adanın sarp ve engelli yapısını daha da belirginleştirir.

Galapagos Adalarını 1535'te, Peru'ya gitmekte olan Panama piskoposu Tomas de Berlanga keşfetti. Ama İnka çanak çömlekleri üzerindeki resimlerin gösterdiğine göre, İspanyol egemenliği öncesinde Güney Amerika Yerlileri bu adalara uğramıştı.Uzun yıllar boyunca korsanların sığınak olarak kullandığı adalar, ancak 1832'de Ekvador tarafından ilhak edildikten sonra yerleşime açıldı. Charles Darwin'in 1835'ye bölgeyi ziyaret etmesi adalara dünya çapında ün kazandırdı.

Adalar grubu 14 büyük ada,(Isabela, Santa Cruz, San Salvador , Fernandina, San Cristóbal, Floreana , Marchena, Española, Pinta, Santa Fe, Genovesa, Pinzón, Darwin ve Wolf), 8 daha küçük ada ve 40 minik adacıktan oluşur. Adalarda, yaklaşık 25.000 kişi (2004) yaşar.

Galapagos Adaları, Ekvator’un yaklaşık 1.000 km batısında, Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve Ekvator'a bağlı takımadalardır. Uzak ve izole bir konumda olan adalar, toplam 50,000 km² yüzölçüme sahiptir. Bu büyüleyici adalar, sayısız çeşitlilikte, olağan dışı sualtı ve su üstü canlılarına ev sahipliği yapmaktadır. Galapagos, Charles Darwin’in 120 yıl kadar önce çalıştığı Evrim Teorisi’nin ilham kaynağı olarak da bilinir. Adalar grubu; 14 büyük ada, (Isabela, Santa Cruz, San Salvador (Santiago, James), Fernandina, San Cristóbal, Floreana (Santa Maria), Marchena, Española, Pinta, Santa Fe, Genovesa, Pinzón, Darwin ve Wolf), 8 daha küçük ada ve 40 minik adacıktan oluşmaktadır. Volkanik bir yapıya sahip olan adalar, içerisinde kendine özgü birçok biyolojik tür barındırmaktadır. Üst üste binmiş lav akıntılarından oluşan Galapagos Adaları’nda bir bölümü hala etkinliğini sürdüren çok sayıda yanardağ mevcuttur. Yüksek yanardağlar, kraterler ve yarlar, adanın sarp ve engelli yapısını daha da belirginleştirmektedir.Galapagos Adaları
Galapagos Adaları
Galapagos Adalarını 1535'te, Peru'ya gitmekte olan Panama piskoposu Tomas de Berlanga keşfetmiştir. Ama İnka çanak çömlekleri üzerindeki resimlerin gösterdiğine göre, İspanyol egemenliği öncesinde Güney Amerika yerlileri de bu adalara uğramıştı. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca korsanların sığınak olarak kullandığı adalar, ancak Ekvador tarafından ilhak edildikten sonra yerleşime açılmıştır. Charles Darwin'in 1835'te bölgeyi ziyaret etmesi adalara dünya çapında ün kazandırdı. Adalar, Ekvator’un ilk ulusal parkıdır ve günümüzde UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak koruma altına alınmıştır. Her yıl 10 Mart günü Galapagos Adalarının keşif günü olarak kutlanır.

Adalarda kullanılan resmi dil İspanyolca olup, İngilizce de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Galapago, anlamı semer (eyer) olan eski bir İspanyolca kelimedir. Adalarda yaşayan büyük Galapagos Kaplumbağaları’nın kabukları, eski İspanyol semerlerine benzediği için Galapago ismi buradan gelmektedir. Bu kaplumbağalar sadece Galapagos Adalarında bulunan ve 13 ana ada üzerinde toplam sayıları 200’ü geçmeyen benzersiz hayvanlardır.

Adalar Hakkında Genel Bilgiler

Galapagos Adaları nerede?

Bir takım ada olan Galapagos Adaları Güney Amerikada, Ekvador'un yaklaşık 1000 kilometre batısında yer alır. Takım adalar ekvator çizgisinin güneyi ve kuzeyi boyunca sıralanır.

Isabela Adası

Kraliçe Isabela’nın şerefine adı verilen ada, 4,640 km²'dir ve Galapagos’ta bulunan en büyük adadır. En yüksek noktası Wolf Volkanı’dır ( 1,707 metre ). Adanın denizatı görüntüsü, büyük volkanların bir araya gelmesinin ürünüdür. Adada penguenler, karabatak kuşları, flamingolar, Sally ışık ayaklı yengeçler, dev kaplumbağalar, deniz iguanaları görülebilir. Ayrıca volkanın eteklerinde kara iguanaları, kaplumbağalar, ispinoz kuşları, atmacalar izlenebilir.

Santa Cruz AdasıAlbatros
Albatros
986 km2 büyüklüğünde olan ada, Puerto Ayora şehri ile en çok insan nüfusunun bulunduğu adadır. Charles Darwin Araştırma İstasyonu ve Galapagos Ulusal Park merkezi bu adada yer alır. Adada ayrıca büyük çapta kaplumbağa nüfusu mevcuttur.

San Salvador (Santiago, James)

Ada 585 km² büyüklüğünde olup; deniz iguanalarının, denizaslanlarının, fokların, kara ve deniz kaplumbağalarının, flamingoların, yunusların, köpekbalıklarının, ispinoz kuşlarının ve atmacaların görülebileceği bir adadır. Adaya insan eli ile getirilen domuz ve keçiler, endemik türlere çok zarar verdiği için imha edilmişlerdir ( 2002’de domuzlar ve yeni olarak keçiler ).

Fernandina Adasıİguana
İguana
Columbus’un seyahatine sponsor olan Aragon Kralı II. Ferdinand’ın onuruna adı verilen ada, 642 km² büyüklüktedir. En genç ve en batıdaki adadır. Karabatak kuşları, penguenler, pelikanlar ve denizaslanları izlenebilir.

San Cristóbal Adası

558 km² büyüklükte olan adada fregat kuşları, denizaslanları, dev kaplumbağalar, mavi ve kırmızı ayaklı sümsük kuşları, tropik kuşlar, deniz iguanaları, yunuslar, kırlangıçkuyruklu martılar görülebilir. Galapagos bölgesi başkenti olan Puerto Baquerizo Moreno, adanın güney bölümünde bulunur.

Floreana (Santa Maria) AdasıDev Kalumbağa
Dev Kalumbağa
173 km² büyüklükte olan ada, pembe flamingoların ve yeşil deniz kaplumbağalarının görülebileceği bir adadır. 18 yüzyıldan beri balina avcılarının tahta barakadan posta ofisi olarak yaptığı ve kullandığı posta ofisi de bu adada bulunmaktadır. Denizaslanları ile şnorkel için ideal bir adadır.

Marchena Adası

Ada, 130 km² büyüklüktedir. Adada atmacalar ve denizaslanları görülebilir. Ayrıca endemik bir hayvan türü olan Marchena Lava Kertenkelesi de bu adada izlenebilir.

Española AdasıMavi ayaklı kuş
Mavi ayaklı kuş
60 km² büyüklükte olan ada; yaklaşık 3,5 milyon yıllık yaşı ile bölgenin en yaşlı ve aynı zamanda en güneyde olan adasıdır. Endemik faunası, doğal kaynakları ve çevresi bu adanın vahşi hayatını diğer adalardan ayırır. Bu adadaki deniz iguanaları, çiftleşme döneminde renk değiştiren tek iguanalardır. Albatros kuşları bu adada bulunur. İki adet ziyaret bölgesi bulunan adada; Gardner Körfezi yüzme, şnorkel ve aynı zamanda kumsalı olan bir bölgedir. Punta Suarez ise renkli deniz iguanalarına, Española lava sürüngenlerine, Hood alaycı kuşlarına, kırlangıçkuyruklu martılara, mavi ve kırmızı ayaklı sümsük kuşlarına, atmacalara, ispinoz kuşlarına ve albatroslara ev sahipliği yapmaktadır.

Pinta Adası

Ada, 60 km² büyüklüktedir. Denizaslanları, atmacalar, dev kaplumbağalar, deniz iguanaları ve yunuslar görülebilir. Pinta Adası, yaşayan son Pinta kaplumbağası olan Lonesome George isimli kaplumbağa’ya ev sahipliği yapan adadır. Artık adada bu kaplumbağalar yaşamamakta, son kaplumbağa da araştırma enstitüsünde yaşamına devam etmektedir.

Santa Fe Adası

24 km² büyüklükte olan adada kırlangıçkuyruklu martılar, tropik kuşlar, kara iguanaları ve lava sürüngenleri görülebilmektedir.

Genovesa Adası

Ada, ismini Columbus’un doğduğu yer olarak bilinen İtalya, Genoa’dan almıştır. Adanın büyüklüğü 14 km²'dir. Fregat kuşları, kırlangıç kuyruklu martılar, kırmızı ayaklı sümsük kuşları, lava martıları, tropik kuşlar, ispinoz kuşları izlenebilir.

Pinzón Adası

Adanın büyüklüğü 18 km²'dir.

Darwin Adası

Adını Charles Darwin’den alan ada 1,1 km² büyüklüktedir. Foklar, fregat kuşları, deniz iguanaları, kırlangıçkuyruklu martılar, denizaslanları, balinalar, deniz kaplumbağaları, kırmızı ayaklı sümsük kuşları görülebilir.

Wolf Adası

Alman jeolog Theodor Wolf’un adının verildiği ada, 1,3 km² büyüklüktedir. Foklar, fregat kuşları, maskeli ve kırmızı ayaklı sümsük kuşları, deniz iguanaları, köpekbalıkları, balinalar, yunuslar ve kırlangıçkuyruklu martılar izlenebilir.

Adalarda iklim

Galapagos, bütün yıl boyunca ziyaret edilebilecek bir destinasyondur. İklimi, astropikal kategoridedir ve sıcak El Nino akıntısı ile soğuk Humboldt akıntısı tarafından düzenlenmektedir. Buna göre 2 ayrı mevsimi mevcuttur; Sıcak ve kısmen yağışlı sezon ve kuru sezon.

Sıcak ve Yağışlı Sezon

Aralık ayından Mayıs ayına kadar olan periyot sıcak sezon olarak bilinir. Bu sıcak sezonda Galapagos iklimi günlük yağışlar ile daha tropikaldir. Nem yüksektir. Sıcak ve yağışlı sezonda yağan yağmur çoğu destinasyonun kuru sezonunda yağan yağmurdan daha azdır ve güneşin kısa sürede yüzünü göstermesi ile son bulur. Aynı zamanda dalış, yüzme ve şnorkel için deniz daha sakin ve sıcaktır. Ayrıca bu dönem deniz tutan kişiler içinde tavsiye edilir. Ortalama günlük sıcaklıklar 25 – 28 derece civarıdır. Mart ayı senenin en sıcak ayıdır. Bu dönemde turistlerin gözlemleyebileceği hayvanlar arasında; deniz iguanaları, deniz kaplumbağaları, kara iguanaları, flamingolar, maskeli ve mavi ayaklı booby kuşları, albatros. vb sayılabilir. Bu dönemde misafirlerin gözlemleyebileceği hayvanlar ağırlıklı olarak karada yaşayan canlılardır.

Kuru ve Serin Sezon

Haziran – Aralık aylarında iklimin değişmesinden dolayı daha az yağmur görülür ve adalar daha kurudur, aynı zamanda biraz daha serin. Bu dönemde turistler ada çevresinde ve denizde birçok türden farklı hayvanı gözlemleyebilirler. Dev kaplumbağalar, Humpback balinaları, mavi ayaklı booby kuşları, karabatak kuşları, deniz saksağanları, lava sürüngenleri, Galapagos atmacaları, maskeli booby kuşları, kırlangıçkuyruklu martılar, denizaslanları, lava balıkçılları ve penguenler bu hayvanlardan bazılarıdır. Ortalama sıcaklıklar 21 – 23 derece civarlarıdır. Ağustos ve Eylül aylarında deniz biraz dalgalı olabilir ve kıyıya yanaşmalar biraz zaman alabilmektedir. Bu dönemde su sıcaklıkları da düşer ancak bu dönem su hayatına dair canlıları görmek için ideal zamandır, zira çoğu su canlısı serin akıntıları sevmektedir.

Su Akıntıları

Haziran ayından Aralık ayına kadar olan dönemde güney rüzgarları Galapagos’un kuzeyine soğuk Humbolt akıntısını getirmektedir. Bu, suyun biraz daha soğuk olması ve yüksek atmosferin sis tabakasının ada semalarına yayılması demektir. Ocak – Haziran ayları arası El Niño Akıntısı sıcak sular getirmektedir ve yüzeyi ısıtarak aynı zamanda yağış miktarını arttırmaktadır. Su sıcaklıkları yıl içinde değişmekler beraber; Ocak – Haziran ayları arası minimum 21 derece, maksimum 27 derece & Temmuz – Aralık ayları arası minimum 18 derece, maksimum 23 derece civarlarıdır.

Adaların FaunasıGalapagos Adaları ekvator çizgisinin güneyi ve kuzeyi boyunca sıralanır.
Galapagos Adaları ekvator çizgisinin güneyi ve kuzeyi boyunca sıralanır.
* Deniz kaplumbağaları
  * Deniz iguanaları - Okyanusta yaşayan dünyanın tek sürüngenleridir ve görülen üç türü de sadece bu bölgede yaşamaktadır.
  * Kara iguanaları – Çirkin ve korkutucu görüntülerinin tam aksine oldukça vejeterjan ve hipoalerjenik, sessiz bir ev hayvanı olarak düşünebilirsiniz ( tabii ki koruma altında olan eşsiz bir tür olmasaydı ).
  * Lava kertenkeleleri - Adalarda 7 türü yaşamaktadır ve her yerde rastlanabilir.
  * Karabatak kuşları - Dünyanın uçamayan ancak çok iyi yüzücü olan tek karabatak kuşlarıdır.
  * Penguenler - Ekvatorda, sıcak sularda penguenlerin yaşadığı tek yer Galapagos Adalarıdır.
  * Albatros kuşları - Eğer seyahatiniz Nisan – Aralık ayları arasında ise özellikle Española adasında görebilme şansınız mevcuttur.
  * Sümsük kuşları - Mavi ayaklı, kırmızı ayaklı ve maskeli sümsük kuşları, adalarda görülen türlerdir. En çok görülen türleri mavi ayaklı ve maskeli olanlarıdır. Avlarını yakalamak için 8 metre derinliğe kadar dalabilirler.
  * Fregat kuşları - Dalmayı sevmeyen, diğer kuşları rahatsız ederek avlarını almaya çalışan kuşlardır. Bu kuşları izlemek için en iyi aylar Mart ve Nisan aylarıdır ( eşleşme ayları ). Bu dönemlerde erkek fregat kuşları, kırmızı bir balon gibi gözükürler.
  * İspinoz kuşları - Darwin’in ispinoz kuşları olmadan, Galapagos nasıl olurdu! Gözlerinizi açık tutun çünkü onlar her yerdeler. Adalarda 13 endemik türde ispinoz kuşu mevcuttur.
  * Kırlangıçlar, martılar, atmacalar, flamingolar, pelikanlar, tropik kuşlar, kırlangıçkuyruklu martılar
  * Denizaslanları, foklar - Bu hayvanların yavrularına dokunulmaması önemlidir, zira anneleri yavrularını kokularından tanımaktadır. Ancak deodorant gibi insan kokuları yavruların kokularını kamujlaj edebilmektedir ve bu durumda anneler yavrularını bırakmaktalar. Bu sebeple turistlerin kesinlikle yavruların yanına gitmemeleri bildirilir.
  * Köpekbalıkları – Çekiçkafalı, kaplan, gri mercan, balina köpekbalığı gibi farklı türler mevcuttur. Şu ana kadar gerek scuba dalışları gerekse yüzme olarak herhangi bir köpekbalığı saldırısı kayıt edilmemiştir.
  * Yılan balıkları, vatoz balıkları, yunus balıkları, Sally ışık ayaklı yengeçler, balinalar.


Haritası

Galapagos Adaları koordinatları: -0.637194, -90.324097

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Galapagos Adaları ilgili konular

 • Darwinist

  Darwinizm, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin`in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı. Darwinizm tartışması genellikle doğal seleksiyonun s
 • Darvinizm

  Darwinizm, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin`in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı. Darwinizm tartışması genellikle doğal seleksiyonun s
 • Evrim kuramı

  Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma
 • Türlerin Kökeni

  İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 24 Kasım 1859'da yayınlanan kitabı. Bilim tarihinin en önemli çalışmalarından biridir. Çalışma, Da
 • Evrim (anlam ayrım)

  Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme sürecidir. Halk arasında daha çok Charles Darwin`in evrim kur
 • Sentetik evrim kuramı

  Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern
 • Darwin (anlam ayrımı)

  Darwin sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:
 • Evrim (anlam ayrımı)

  Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel değişim sürecidir. Evrim sözcüğü çoğunlukla Charles Darwin'in ev
 • John Gould

  John Gould (d. 14 Eylül 1804 – ö. 3 Şubat 1881) İngiliz ornitolog ve kuş ressamı. Kuşlar hakkında birçok makale yayınlamış ve karısı E
Galapagos Adaları
Galapagos Adaları