galat

Galatlar MÖ 280-274 yıllarında Balkanlar ve Batı Anadolu'da yaşadıktan sonra Orta Anadolu'da Ankara ve Çorum, Yozgat yöresine yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavimine mensup Galyalılara Yunanlıların ve Romalıların verdiği ad. Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ'da Galatya adı verildi.

Galat

Galat ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Galatlar

galat

yanlış (sözcük ya da söz.).

galat

Osmanlıca galat kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hata. Yanlış. * Kaideye uymaz söz.

galat

Türkçe galat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. error, mistake, something that is incorrect

Yanıtlar