Galat-ı meşhur kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu doğrusunun yerini alması hali.

Galat-ı meşhur

Galat-ı meşhur kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu doğrusunun yerini alması hali. "herkesin bildiği yanlış" olarak günümüz türkçesine çevrilebilir. Örneğin Türkçe'de "İngiltere" denilerek kast edilen Büyük Britanya'dır, İngiltere, Büyük Britanya'yı oluşturan bölgelerden birisidir sadece, ancak bu kullanım o kadar yaygındır ki yanlış kabul edilmez.

galat-ı meşhur

Osmanlıca galat-ı meşhur kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Yanlış olduğu hâlde herkes tarafından kullanılan kelime veya terkib.
Halk arasında "cebelleşmek" şeklinde kullanılan tartışma didişme kelimesinin doğru kullanımı "cedelleşmek" şeklindedir. cebel arapçada dağ anlamına gelir.

Yanıtlar