Galata Mevlevihanesi, İstanbul,Beyoğlu'nda Tünel tarafında Galip Dede Caddesi'nde bulunan eski bir mevlevihane olup şu anda müze olarak faaliyet göstermektedir.

Galata Mevlevîhânesi

Galata Mevlevihanesi, İstanbul,Beyoğlu'nda Tünel tarafında Galip Dede Caddesi'nde bulunan eski bir mevlevihane olup şu anda müze olarak faaliyet göstermektedir. Kuruluşu II.Bayezid dönemine 1491 yılına kadar uzanan Galata Mevlevihanesi 27 Aralık 1975 den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze olarak faaliyet göstermektedir. II. Mustafa döneminde 1765 de Tophane yangınıyla harap olan Mevlevihane bir yıl içinde inşa edilerek yeniden faaliyete geçmiştir. Sırasıyla Sultan III. Selim zamanında Şeyh Galib’in meşihat döneminde, II. Mahmud döneminde 1819 da Halet Efendi tarafından ve 1835 de ve Sultan Abdulmecid döneminde 1855 de büyük onarımlar geçirmiştir. 1925 yılında tekkeler kapatıldıktan sonra bir süre ilkokul ve lojman olarak kullanıldıktan sonra 1967-1975 yıllarında gerçekleşen onarım ve düzenlemeyle müze olarak kullanılmaya başlamıştır Orijinal adı Kulekapı Mevlevihanesi olan Galata Mevlevihanesi, İstanbul’un fethinden sonra 1491 yılında Osmanlı’nın yeni başkentinde kurulan ikinci mevlevi tekkesidir. Theophile Gautier, Enmondo de Amicis gibi meşhur Batılı İstanbul gezginlerinin “Beyoğlu Mevlevihanesi”, “Kulekapı Mevlevihanesi” olarak sözünü ettiği mevlevihanenin bulunduğu yerde daha önce Bizans’ın St. Theodore Manastırı vardı. Ağaçlarla kaplı bu ıssız yeri, Sultan II. Bayezid bostancıbaşılık ve beylerbeylik yapan İskender Paşa'ya verir, o da burada bir av çiftliği kurar. Mevlana'nın torunlarından Sema-i Mehmet Dede, paşadan arazisinin bir bölümünü mevlevi dergahı yapmak için ister. İskender Paşa da bu dileği kabul eder ve 1491'de Galata Mevlevihanesi'nin yapımına başlanır. Galata Mevlevihanesi, kuruluşundan kısa bir süre sonra halveti zaviyesine dönüşür; 17. yüzyıl başlarında Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kurucusu Sırrı Abdi Dede'nin çabalarıyla yeniden mevlevihane haline getirilir. Girişte sol tarafta bulunan küçük mezarlıkta Şeyh Galib ve Nayi Osman Dede'nin mezarları bulunur. Mevlevihane 27 Aralık 1975 tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır. Divan edebiyatı müzesi olarak kullanılmaktadır. Her ayın ikinci ve son Cuma günleri düzenlenen sema gösterileri ile geçmişle günümüz arasındaki bağı devam ettirir. == Görüntüler == Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 2.JPG|Müze tanıtıcı levhası Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 1.JPG|Müze Kapısı (önyüz) Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 9.JPG|Müze Kapısı (arka yüz) Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 6.JPG|Müze Kapısı Kitabeleri Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 3.JPG|Müze yerleşim planı Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 4.JPG|Müze Binası (Mayıs 2012) Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 5.JPG|Müze bahçesinde Adile Sultan Şadırvanı ve Kitabesi Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 7.JPG|Çeşme Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 8.JPG|Çeşme Kitabesi Dosya:Galata Mevlevihanesi Müzesi 10.JPG|Müze bahçesi, arkada İstanbul Özel Alman Lisesi binası Galata Mevlevihanesi Müzesi == Dış bağlantılar == * Galata Mevlevihanesi Müzesi Resmi Web Sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar