Galatya (Roma Eyaleti)

Kısaca: Galatya, (Latince Galatia), Galat Kralı Amyntas'ın MÖ 25 yılında ölmesinin ardından Roma İmparatoru Augustus tarafından düzenlenen Roma eyaleti. ...devamı ☟

Galatya (Roma eyaleti)
Galatya (Roma Eyaleti)

Galatya, (Latince Galatia), Galat Kralı Amyntas'ın MÖ 25 yılında ölmesinin ardından Roma İmparatoru Augustus tarafından düzenlenen Roma eyaleti. Roma etkisinin başlangıcı MÖ 189 yılında Galatlara karşı bir sefer için Romalılar tarafından bölgeye gönderilen Gnaeus Manlius Vulso, Galatlarla yaptığı savaşı kazandı. 189 yılından sonra artık bölgenin kontrolü Romalıların eline geçmişti. Kısa bir süre Pontus krallığının hakimiyetinde kalan bölge nihayet Mitridatik Savaşlarının ardıdan, Romanın da yardımıyla, yeniden özgürlüğüne kavuştu. MÖ 64 yılındaki yerleşmelerin ardından Galatya, Roma'ya bağlı bir vasal devlet haline geldi ve her biri bir kabilen başına olmak üzere üç yeni şef atandı. Ancak bu yapı şeflerden Deiotarus'un tüm kabilelerin şefi olma tutkusunu tetikledi ve nihayet Romalıların da tanımasıyla Galat Kralı olarak tahta çıkan ilk kişi oldu. İmparatorluk dönemi Galatların üçüncü kralı Galatyalı Amyntas'ın MÖ 25 yılıda ölmesi üzerine, Galatya Octavian Augustus tarafından başkenti Ancyra (modern Ankara) olacak şekilde bir Roma eyaleti olarak Roma imparatorluğuna eklemlendi. Amyntas tarafından Augustus'a olan sadakatini ve saygısını göstermek için eski bir Frig tapınağının yerine yeniden inşaa edilen Ankara anıtı duvarları üzerine kazınmış olan ve Res Gestae Divi Augusti olarak bilinen yazıt, İmparator Augustus'un fiiliyatı hakkında günümüze kadar ulaşmış en önemli belgedir. Sadece birkaç eyalet Roma'ya sadık kalmak için bu kadar hevesli olmuştur. Galatlar, Kelt bölgelerinde yaygın olduğu üzere Roma-Kelt kökenli çok tanrılı bir tapınım sergilemişlerdir 386-95 yılları arasında yapılan yönetim reformlarının ardından Galatia Prima ve Galatia Secunda ya da Salutaris adında Frigya'ya bağlı iki yeni eyalet olarak yeniden düzenlenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Galatya (Roma eyaleti) Resimleri

Galatyalı Amyntas
5 yıl önce

yılında pusuya düşürelerek öldürüldü. Amyntas'ın ölümü üzerine GALATYA bir Roma eyaleti yapıldı. Amyntas'ın oğlu Trocmi'li Artemidoros, Tectosagi prensesi...

Asya (Roma eyaleti)
2 yıl önce

Roma Eyaleti Asya (Asia), Cumhuriyetin sonlarına doğru oluşturulmuş bir Roma İdari birimi olup bir prokonsül tarafından yönetilen Senatoryal eyalet statüsündeydi...

MÖ 25
6 yıl önce

ölümü üzerine Galatya, İmparator Augustus tarafından bir Roma eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na eklemlendi. Galatyalı Amyntas, Galatya ve sınırdaşı...

Galatlar
2 yıl önce

Galatların yerleştiği bölgeye Antik Çağ'da Galatya adı verildi. Aşiret yapısına dayanan Galat krallıkları Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdikleri...

Galatlar, Taslak şablonları, Taslak madde
Likaonya
5 yıl önce

MÖ 100'de Roma'nın Kilikya Eyaleti sınırlan içine alındı. MÖ 37'de Antonius tarafından, Pamfilya ve Pisidya bölgeleriyle birlikte Galatya kralı Amyntaş'a...

Tektosaglar
5 yıl önce

ve ondan sonra Roma'ya haraç vermek durumunda kaldılar. MÖ 25 yılında Galat kralı Amynthas ölünce Galatya resmen Roma'nın bir eyaleti haline geldi. Tektosaglardan...

Herod Archelaus
3 yıl önce

6'da mahkeme tarafından görevinden alındı ve tüm servetine el konularak Galatya'ya sürüldü ve hayatının sonuna kadar burada yaşadı. Almanca Wikipedia'nın...

Pisidya
2 yıl önce

Pisidya'nın büyük bölümü Roma eyaleti Galatya'ya bağlandı.Vespasianus döneminde ise, Likya ve Pamfilya ile birleştirildi (MS 74). Roma uygarlığının yöreyi...

Pisidya, Afyonkarahisar (il), Anadolu, Antalya (il), Bizans, Burdur (il), Diocletianus, Frigya, Galatya, Isparta (il), Konya (il)