Galibilik

Kısaca: Galibilik: Tasavvuf inanışına göre ,Kadiri ve Rufai tarikatlerinin birleşiminden 21.yüzyılın yaşantısına uygun,Pir'i H.Galip Hasan Kuşçuoğlu nun sistemleştirdiği, Muhammedi Tasavvuf kolu.İslam dini Muhammedi tarikatı. ...devamı ☟

Galibilik
Galibilik

Galibilik tasavvuf inanışına göre ,Kadiri ve Rufai tarikatlerinin birleşiminden 21.yüzyılın yaşantısına uygun,Pir'i H.Galip Hasan Kuşçuoğlu nun sistemleştirdiği, Muhammedi Tasavvuf kolu.İslam dini Muhammedi tarikatı.

Galibi Tarikatı Prensipleri

*Galibiler, Seyid Abdulkadir Geylani ve Seyid Ahmed Er Rufai nin tasavvufi prensiplerini benimser.


 • Ehli sünnet vel cemaat mezhep'i prensiplerinin dışına çıkmadan,ahir zaman peygamberi Hz.Muhammed Mustafa'nın getirdiği Şeriat'tan taviz vermeden, zamanın teknolojisi ve Allah'ın yasak kıldıkları dışındaki medeniyetine uyumlu yaşamak.
 • Hz.Muhammed'in insanlığa ulaştırdığı esasları zamana uyarlayarak, Allah vardır diyen herkesi Emr-i İlahiye'ye uygun olarak Müslüman kabul etmek.
 • Her peygamberin şeriatını kabul edip, kendi şeriatını yaşamaya çalışıp, başka şeriatlara da kardeş gözü ile bakmak.
 • Pir'in tarif ettiği sistem üzere yaşamak ve günlük, Pir'in adedini belirlediği zikri samimiyeti esas alarak yapmak.
 • Allah'ın kulları arasında ayrılık görmemek.
 • Fakir fukaraya imkanı nisbetinde yardım etmek.
 • Haftada bir gün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan Tevhid Camiileri'nde ve ibadethanelerinde Galibi Zikri toplantılarını mutlaka yapmak.
 • Apaçık, göz önünde olan bir dergah olarak kabul edilen, Muhammedi bir tarikat olan Galibiler dünyanın çeşitli ülkelerinde de faliyetlerini sürdürmektedir.
 • Muhammedi Şeriatı'na bağlı,Mezhep olarak Hanefi,Meşrep olarak Alevi bir tarikat.

  Kaynak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Galibilik Resimleri

Galip Hasan Kuşçuoğlu
11 ay önce

Orta Doğu Teknik Üniversitesi yüksek lisans tezi (İslamda Tasavvuf ve Galibilik) [8]. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölüm...

Galip Hasan Kuşçuoğlu, 1919, 1950, 1956, 1993, Ahmed Er Rufai, Allah, Derviş, Din, Eğitim, Galibi Tarikatı
Tarikat
11 ay önce

Celvetilik Cerrahilik Çınarcılık Davudî İsmailîlik Dürzîlik Ekberilik Galibilik Gümüşhanev’îlik Halidilik Halvetilik Harabât’îlik Haydarîlik Hurûfîlik...

Tarikat, Ahmed Er Rufai, Arapça, Galibilik, Heterodoks, Kadirilik, Mevlevilik, Murakabe, Mürşit, Nafile, Nakşilik
Tasavvuf
11 ay önce

Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa, 2004. 'İslamda Tasavvuf ve Galibilik' (ODTÜ yüksek lisans tezi) Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel...

Tasavvuf, Abdulkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, Ahmed Er Rufai, Allah, Aziz Mahmud Hüdayi, Evliya, Felsefe Portalı, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaşı Veli
Alevilik
11 ay önce

Yesevilik Bektâşîlik Ahilik 2) Kadiriye Nimetullahîlik Nurbakşîlik Rufailik Galibilik 3) Zahidiyye Halvetiyye Bayramiyye Halvetiye Safeviyye Kızılbaşlar Çepniler...

Alevilik, Alevilik (mezhep), Anadolu aleviliği, Arap Aleviliği, Nusayrilik, ޞia, ޞii, Anlam ayrım
Safevîler
4 yıl önce

Yesevilik Bektâşîlik Ahilik 2) Kadiriye Nimetullahîlik Nurbakşîlik Rufailik Galibilik 3) Zahidiyye Halvetiyye Bayramiyye Halvetiye Safeviyye Kızılbaşlar Çepniler...

Şiilik
11 ay önce

Nusayrilik Bektaşilik Melamilik-Kalenderilik Hurûfilik-Bektaşilik Rufâilik-Galibilik Hadis külliyatı Nehсü'l Belâga Sahife-i Seccadiye El-Kâfi Men lâ Yahzuruhu'l-Fakih...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir
Bâtınîlik
11 ay önce

Yesevilik Bektâşîlik Ahilik 2) Kadiriye Nimetullahîlik Nurbakşîlik Rufailik Galibilik 3) Zahidiyye Halvetiyye Bayramiyye Halvetiye Safeviyye Kızılbaşlar Çepniler...

Tekke
11 ay önce

Yesevilik Bektâşîlik Ahilik 2) Kadiriye Nimetullahîlik Nurbakşîlik Rufailik Galibilik 3) Zahidiyye Halvetiyye Bayramiyye Halvetiye Safeviyye Kızılbaşlar Çepniler...