Galyalılar

Kısaca: Galyalılar, günümüzde genel olarak Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’nın kuzey bölgelerini içeren Galya olarak tanımlanan bölgede Demir Çağından Roma Cumhuriyeti dönemine kadar yaşayan Kelt kavimine bağlı bir halktır. ...devamı ☟

Galyalılar
Galyalılar

Galyalılar, günümüzde genel olarak Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’nın kuzey bölgelerini içeren Galya olarak tanımlanan bölgede Demir Çağından Roma Cumhuriyeti dönemine kadar yaşayan Kelt kavimine bağlı bir halktır. Arkeolojik olarak La Tène kültürüne bağlıdırlar. MÖ 3.yüzyılda güneye doğru istila ve göç etmiş önce Yunanistan daha sonra da Anadolu’ya kadar gitmişlerdir. Aşiretler kendi içlerinde belirli bir kararlılığa sahip olsa da genel olarak Galya toprakları siyasi olark bölünmüş durumda olmuştur. Aşiretler arasında birlik ancak ortak düşman karşısında olmuş, çok nadiren Sezar işgaline karşı Vercingetorix gibi tek bir liderde simgeleşmişti. Bu dönemde bile Galyalılardan bazıları Roma ile uzlaşmayı seçebilecektir. GalyacaGalyaca, Galya’da Roma işgalinden sonra bölgede konuşulmaya başlanan Latinceden önce konuşulan bir Kelt dilidir. Sezar’a göre Roma işgalinden önce bölgede Aquitani dili,

Galyaca

ve Cermen dilleri konuşulmaktaydı.

Galyaca

; Kelt-İber dili, Lepontik dili ve Galatça ile akrabadır.

Galyaca

nın MÖ altıncı yüzyılda Galyalılar bölgeye gelmeden önce konuşulduğu bilinmektedir. Dinleri Galyalılar bir tür animizm olarak tanımlanabilecek bir dine sahipti. Buna göre göller, ırmaklar, dağlar ve diğer doğal varlıklara hem maddi hem de ruhani bir özellik atfedilir, yarı tanrılaştırılırlardı. Ayrıca Galyalılar arasında hayvanlara tapınma da görülmüş, özellikle yaban domuzu kutsal bir hayvan olarak çeşitli yerlerde simgelenmiştir. Galyalıların dinlerinde tanrı ve tanrıça sistemi karmaşıktır. Her aşiretin olduğu gibi her evin taptığı ayrı bir tanrı olabilirdi. Çoğunlukla Antik Yunan kaynaklı tanrılar bulunsa da toplam bir dini sistemden çok tapınma geleneği bulunuyordu. Galya toplumunda önemli bir konumda bulunan druidler din konusunda da yetki sahibiydiler. Bir kişiyi aforoz edip toplumdan kovma yetkisine sahip olan druidler özellikle yönetici sınıfın dini eğitiminden de sorumluydular. Galya aşiretleri
Kaynakça Ayrıca bakınız *Asterix

Dış bağlantılar

* Sezar'ın Galya ile ilgili yazdığı eser 22 Mayıs 2011 tarihinde erişilmiştir

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Galya
4 hafta önce

bağımsız yaşayan Galyalılar arasında birlik ancak dinsel inançlarında görüldü. Dinsel törenlerini druid denen din adamları yönetirdi. Galyalılar hukuk işleriyle...

Galya, Almanya, Avrupa, Belçika, Fransa, Hollanda, Tarih, Taslak, İsviçre, İtalya
Allia Muharebesi
1 ay önce

verirlerse kuşatmayı kaldıracaklarını söyler. Galyalılar ağırlıkları, Romalılar ise altınları getirir. Fakat Galyalılar normalden hafif ağırlıklar getirince durum...

Bal Şarabı
3 hafta önce

işaretlerine MÖ 2. binyıla ait mağara resimlerinde rastlanmaktadır. Vikingler, Galyalılar, Eski Yunanlar bu içkiyi yoğun bir şekilde tüketmişlerdir. Asteriks filmlerinde...

Galyaca
1 ay önce

Galyaca Galya devletinde yaşamış Galyalılar tarafından konuşulmuş olan bir ölü dildir. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, (Edl...

Brennus
3 yıl önce

göre tartının ayarlarıyla oynanmış olduğunu(Normalden daha ağır) anlayan Galyalılar, Romalıların hile yaptıklarını anlamışlardır. Bunun üzerine Brennus, tartının...

Gergovia
3 yıl önce

Gergovia Arvernilerin başkenti olmaktadır. Kelt medeniyetine bağlı olan Galyalılar Romalılara karşı efsaneleşmiş bir direniş savaşı burada gerçekleşmiştir...

Gergovia, Arverni, Auvergne, Fransa, Galya, Julius Caesar, Kelt, Vercingetorix, M.í–. 52, Gergoviasavşı, Gallyasavaşı
Fransa tarihi
1 ay önce

varlığını ortaya koymuşlardır: Galyalılar, Akuitanlar ve Belgalar. En büyük ve bölgeye en hakim grup olan Galyalılar, Galyaca konuşan Keltlerdi. MÖ bin...

Carcassonne
3 hafta önce

karşısındaki ville basse (aşağı şehir)'dan ibarettir. MÖ 6. yüzyılda Galyalılar (Romalılara göre Keltler)ın yerleştiği Carcas antik Roma döneminde kale...