Ekonomiye genel bakış: Zengin doğal kaynakların bahşedildiği Gana, daha fakir Batı Afrika ülkelerininkinin iki katı kişi başına düşen üretime sahiptir. Böyle olduğu halde, Gana ağırlıklı olarak uluslararası finansal ve teknik yardıma bağlı kalmıştır. Altın, kereste ve kakao üretimi yabancı dövizin en büyük kaynaklarıdır.

Gana - Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Zengin doğal kaynakların bahşedildiği Gana, daha fakir Batı Afrika ülkelerininkinin iki katı kişi başına düşen üretime sahiptir. Böyle olduğu halde, Gana ağırlıklı olarak uluslararası finansal ve teknik yardıma bağlı kalmıştır. Altın, kereste ve kakao üretimi yabancı dövizin en büyük kaynaklarıdır. Yerel ekonomi, gayri safi milli hasılanın %41`ini ve iş gücünün %60`ını karşılayan tarım rızkının etrafında dönmeye devam etmektedir. 1995-97`de Gana, Avrupa Para Fonu ile işbirliği içinde 3 yıllık yapısal tashih programı altında karışık bir ilerleme kaydetmiştir. Olumsuz yönde, ulusal sektör ücretleri yükselmiş ve ulusal asayiş bağlantıları enflasyon açığı finansmanına devam etmiş, Gana tutum nizamı ile birlikte ulusal hoşnutsuzluk yükselmiştir. Ayrıca 1998`de güç kesintileri, ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olmuştur.

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 37.4 milyar $ (2000 verileri) GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri) GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %36 endüstri: %25 hizmet: %39 (2000 verileri) Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %22.8 (2000 verileri) İş gücü: 9 milyon (2000 verileri) Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %60, endüstri %15, hizmet %25 (1999 verileri) İşsizlik oranı: %20 (1997 verileri) Endüstri: Madencilik, hafif sanayi, alüminyum sanayi, gıda üretimi Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1996 verileri) Elektrik üretimi: 5.466 milyar kWh (1999) Elektrik tüketimi: 5.573 milyar kWh (1999) Elektrik ihracatı: 400 milyon kWh (1999) Elektrik ithalatı: 890 milyon kWh (1999) Tarım ürünleri: Kakao, pirinç, kahve, manyok, fıstık, mısır, muz, kereste İhracat: 1.6 milyar $ (2000) İhracat ürünleri: Altın, kakao, kereste, ton balığı, boksit, alüminyum, manganez, mücevher İhracat ortakları: Togo, İngiltere, İtalya, Hollanda, Almanya, ABD, Fransa (1998) İthalat: 2.2 milyar $ (2000) İthalat ürünleri: Endüstri ekipmanları, petrol, gıda maddeleri İthalat ortakları: İngiltere, Nijerya, ABD, Almanya, İtalya, İspanya (1998) Dış borç tutarı: 7 milyar $ (1999 verileri) Para birimi: Cedi (GHC) Para birimi kodu: GHC Mali yıl: Takvim yılı

Yanıtlar