Gaspar Corte-Real (d. 1450 – ö. 1501?) Portekizli kaşif.

Gaspar Corte-Real

Gaspar Corte-Real (d. 1450 – ö. 1501?) Portekizli kaşif.

Gençliği

Portekizli kaşif João Vaz Corte-Real'in üç oğlundan en genç olanıdır. Babasıyla beraber Kuzey Amerika seyahatlerine katıldı.

Kuzey Amerika

1500 yılında Portekiz kralı I. Manuel'in emriyle Asya'ya açılan olası kuzeydoğu geçidini aramak üzere sefere çıktı. Grönland'a ulaştı, buranın Asya kıtasının doğu sahilleri olduğunu sandıysa da karaya çıkmadı. Ertesi yıl 1501'de kardeşi Miguel Corte-Real ile birlikte üç gemiyle yola çıktı. Buzlu ve donmuş deniz kütlesiyle karşılaşınca rotasını güneye çevirdi ve karaya çıktı. Burada 60 yerliyi esir etti ve dönüş yolculuğunda bunlar satıldı. Gaspar daha sonra kardeşi ve iki gemiyi Portekiz'e geri gönderirken kendisi güneye doğru seyahatine devam etti. Bundan sonra Gaspar Corte-Real'den haber alınamamıştır. Kardeşi Miguel 1502 yılında Gaspar'ı bulmak için yeni bir sefere çıksa da ondan da haber alınamayacaktır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar