Gayba

Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, ''"Saklanan"'', ''"Gizlenen"'' ya da ''"Görülmez"'' hâldeki imâm.

Gayba ( ; Ghaybah) Şiiliğin bazı mezheplerindeki İmamet i'tikadında mevcut olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imamlar içerisinde, "Saklanan", "Gizlenen" ya da "Görülmez" haldeki imam. Mezheplerine göre Gayba halinde gizlendiğine inanılan imamlar * Muhammed bin el-Hanifiyye: "Keysan’iyye" ("Karibilik / Kuraybilik") * Caʿfer-i Sadık: "Tavussilik" (Altıcılar) * Musa el-Kazım: "Vakıfilik" * Muhammed bin İsma‘il eş-Şakir: "Yediciler" / "Karmat’iyye" * Muhammed Mehdi: "İsna‘aşer’iyye" * Ebu Muslim Horasani: "Mukannaʿiyye" / "Hurrem’iyye" * EbuʿAli el-Mansur el-Hakim bi-EmrʿAllah: "Durz’iyye" * Et-Tayyib Ebu’l-Kasım: "Musta‘li’iyye"

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gayba ilgili konular

  • Akide

    Akide, dinin asli unsurlarının yani inanç esaslarının bütünüdür. Çoğu dinin belirli esaslardan oluşan akidesi mevcutsa da bazı dinlerde t
  • Kaçar Hanedanı

    Kaçar Hanedanı (Farsça: قاجاریه Ḳācārīye; 1794 - 1925), İran'da aslen Azerbaycan Türkleri olan Kaçar tayfasının kollarından olan
  • Said Nursî hakkındaki tartışmalar

    Said Nursî hakkında, hayatı, davranış ve eserlerinden yola çıkılarak birçok mesele ortaya atılmış ve tartışılmıştır.
  • Usûlî (Şii)

    İslam Şiilik
  • Keysanîlik

    Keysanîlik ''(Dörtçüler )'', (Arapça: الكيسانية ''Al-Kaysānīya'') Şiîlik'te ''Mehdî'' kavramını ortaya atarak ilk defa ''İmam''
  • Mustâlîlik

    Mustâlîlik (Arapça: مستعلية Must'aliyya, Farsça: مستعلوی Most'alī), Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Mustâ‘lî fıkhını t
  • Gayba

    Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar i
  • Usûlîlik (Şii)

    Usulî (Farsça: اصولی), Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akıl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı da
  • Kur-an'ın eleştirisi

    Kur'anın eleştirisi Hint ve Hıristiyan kaynaklarca ''"bilimsel tutarlılık"'', ''"tarihsel tutarlılık"'' ve kendi ''"iç tutarlılığı"'' gibi