GAYRI (türkçe) anlamı
1. başka
2. diğer
3. artık
4. bundan böyle.
(.'.) esk. arapça sıfatların başına getirilerek olmayan sıfatının anlamını verir.
GAYRI (türkçe) anlamı
5. Gayrı
6. Sık sık görüşürüz gayri.- Y. Z. Ortaç.
GAYRI (türkçe) ingilizcesi
1. pref. non,
GAYRI (türkçe) fransızcası
1. autre
2. plus
3. en outre
GAYRI (türkçe) almancası
1. ander
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gayri Müslim

Gayri Müslim Alm. Nicht mohammedaner (m), Fr. Non-musulman (m), İng. Non-Muslim. Müslüman olmayan kimse. Allahü tealanın insanları İslam dinine davet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselamın getirdiklerine inanıp, teslim olan ve yasak ettiklerinden sakınan ...

Gayri Safi Milli Hasıla GSMH

Gayri Safi Milli Hasıla GSMH Ulusal bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade edilen değerlerinin toplamı. Buna alıcı fiyatlarıyla GSMH denir. Bundan vasıtalı vergiler ve sübvansyonlar çıkartıldığında buluna ...

Gayri Safi Milli Hasıla

Ulusal bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade edilen değerlerinin toplamı. Buna alıcı fiyatlarıyla GSMH denir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

Gayri Safi Millî Hasıla

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. "Vatandaşlık" ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH'den farklı olduğunu belirtmek içindir.

Elohist

Elohist (E), Belgesel hipotez'de anlatılan Tora'nın dört kaynağından biridir. Kaynağın ismi Tanrı için kullanılan Elohim'den gelir. Tanrı, Yahvist (J) kaynağa kıyasla daha az insansıdır.Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.