Gayri Safi Yurti��I Has��La

Gayrı safi milli hasıla

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. "Vatandaşlık" ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH'den farklı olduğunu belirtme...

norveç'te turizm

Gayri Safi Milli Hasıla GSMH

Gayri Safi Milli Hasıla GSMH Ulusal bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade edilen değerlerinin toplamı. Buna alıcı fiyatlarıyla GSMH denir. Bundan vasıtalı vergiler ve sübvansyonlar çıka...

Gayri Safi Milli Hasıla

Ulusal bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade edilen değerlerinin toplamı. Buna alıcı fiyatlarıyla GSMH denir.

Hollanda'da turizm

Hollanda'daki En İyi Turistik Yerler Hollanda'da turizm, ülke ekonomisinin görece küçük bir sektörü olup, gayri safi yurt içi hasılaya % 5,4, istihdama %

uluslararası ticaret

Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir. Pek çok ülkede gayri safi yurt içi hasıla'nın önemli bir kısmını oluşturur.