Gaza, İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi denir.

GAZA (türkçe) anlamı
1. (C.: Gazevât) Din uğrunda kâfirlerle yapılan mücadele
2. muhârebe
3. düşmana kasdetmek. Cenketmek.
GAZA (türkçe) anlamı
4. islam dinini korumak ya da yaymak amacıyla ıslam olmayanlara karşı yapılan savaş
5. kutsal savaş
cihat.
GAZA (türkçe) anlamı
6. İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş
7. kutsal savaş:
8. Küffar üzerindeki gazamızın sevabı bize kâfidir.- F. F. Tülbentçi.
GAZA (türkçe) anlamı
9. (Arapça) Erkek ismi - Din uğruna savaş.
GAZA (türkçe) ingilizcesi
1. [Gaza]n. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule)
2. n. Gaza
3. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule)
4. n. Gaza
city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule),
gaza (almanca) ingilizcesi
5. n. city and seaport located in the Gaza Strip (under Palestinian self-rule),

Gaza hakkında bilgiler

Gaza kelimesi sözlük anlamı itibariyle Arapça'da "gazv" kökünden türetilmiştir. Gazv, sözlükte düşmanla savaşmak üzere sefere çıkmak anlamına gelir. İslam literatüründe bu kelime özellikle kafirlere karşı savaşmak üzere girişilen faaliyet için bir ıstılah olarak kullanılmıştır.

Bir İslam tarihi tabiri olarak "gazve" kelimesi ise biraz daha özel bir anlam ifade eder. İslam tarihinde genellikle kabul edildiğine göre bizzat Peygamber efendimizin kendisinin katılarak ashabına komutanlık ettiği seferlere gazve adı verilmiştir. Bu birliğin sayısı az da olsa, çok da olsa, hareketin gayesi bir çarpışmayı gerçekleştirmek de olsa, başka bir gaye ile de birlik çıksa ve neticede savaş yapılsa da, yapılmasa da durum farketmez. Peygamber efendimizin bizzat katıldığı seferler böylece gazve diye adlandırılmıştır. Buna karşılık, çıkış gayesi ve sayısı ne olursa olsun Hz. Peygamber'in kendisinin bulunmadığı ve ashabdan bir zatın komutasında çıkardığı birliklere ise seriyye denilir (Tehanevi, Keşşafü Istılahati'l-Fünun, Kelküta 1862, II, 1099). Ancak bazı ilk dönem İslam tarihçileri muhtemelen kelimenin kazandığı bu ıstılah manasını gözetmeksizin ve sırf lügat itibariyle ifade ettiği "kafirler üzerine yapılan sefer" manasına itibar ederek, Peygamber efendimizin katılmadığı bazı seferlere de gazve adını vermişlerdir. Mesela İbn Hişam, Mute Harbi'nden "Mute Gazvesi" şeklinde bahseder (Bkz. İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, Kahire 1955, III-lV, 373). Ancak bu isimlendirme, belirttiğimiz gibi kelimenin ıstılah manasına göre değil, lügat anlamına göre verilmiş olsa gerektir. Kelimenin taşıdığı bu lügat manası bakımından Peygamber Efendimizden sonraki dönemlerde müslümanların kafirlere karşı yaptıkları savaşlara da "gazve", savaşma işine ise "gaza" denilmiştir. Mesela, bir Osmanlı tarihçisi olan Muradi'nin "Gazavat-ı Hayreddin Paşa" adlı eseri, büyük denizci Barbaros'un gazalarını yani savaş ve seferlerini ele almaktadır. Ahmet ÖNKAL

Şarkı Sözleri

Canfeza tarafından söylenen gaza adlı şarkının sözleri.

insanlığını kaybediyor, orta doğu,
susan bu vahşi zulme ortak olur.
şerefiyle ölmemek korkmak olur,
onuruyla ölür ana, korkma doğur!

doğur, anlasın bu zalim ordusu;
ölüm, yalnızca onların korkusu!
bizde kadere iman sorgusuz,
anlasın; mümin yolun yolcusu!

damarda durmaz kan, varsa akacağı.
gerekirse taş atan taklar yapacağız,
kudüs olacak bir gün pencerende manzaran,
biz yüzünü, sen kudüs'ü göreceksin hanzala!

şerefli duruşun, bu zulmü önleyecek,
acep dünya bunu nasıl görmeyecek?
artık tek bir umut dahi ölmeyecek,
çocuklar yaşama sırtını dönmeyecek.

sırtını dönmeni bekliyor zalimler,
çünkü kuvvetin besbelli halinden.
korkar yüzüne bakmaya hainler,
yetersin dünyaya bu halinle!

dünyanın el uzatmaya yok mecali,
çünkü onlarda bu pis kumpasa dahil.
insanı değil, insanlığı vuruyor zalim;
israil içimdeki çocuğu öldürmese bari.şimdilik gökyüzünde yıldızlar sönük,
öyle ışıldayacak ki şaşırtacak körü;
ölüm, sizi bulacak dönüp..
allah'i göremiyorsanız, o'na olan sevgimizi görün.

iman, fakir dünyamda, göğsümdeki gömü.
şimdilik, güzel günler görene kadar körüm.
ey zalim, ölene kadar sömür..
ey mazlum, hür yaşa; ölene kadar ömür.

biz gelene kadar zalimlere direnin,
sırtınızdan çıkan hançer gönlümüzde bilenir.
müslümanlar; zafer istemeyin, dilenin!
kılıç kuşananın alimallah; söz bilenin.

göz yaşı kimyasal zulmün, tükürdüğü asit;
tek silahı canı olana kurşun atmak basit.
orada kahvaltıda mermi yemek nasip,
orta doğuda bebek öldüren bir demokrasi..

cinayet ve kanla yazılmış bir sözlük,
bu sözlükte cinayet bir özgürlük.
biz hepsine iki cihanda da şahidiz;
yürek hissetti, kulak duydu, göz gördü.

dünyanın suskunluğu, çıkar denen illetten.
para elin kiridir; kirlenmiş milletler.
içlerinde insan ölmüş zilletten;
itin, köpeğin sömürdüğü bir leşmiş milletler..
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gaza-name-i Rum

Gaza-name-i Rum — ilk Osmanlı gazavatname örneklerinden biri. 15. yüzyıl müelliflerinden Kaşifi'nin, II.

Gaza Bölgesi

Gaza Bölgesi, Mozambik'in 11 yönetim bölgesinden birisidir.

Bas Gaza

Bas Gaza, İsmail YK'nın "Yurtseven Kardeşler" adında kardeşlerinden oluşan müzik grubu haricinden çıkardığı üçüncü albümüdür. 8 Mayıs 2008 tarihinde müzik marketlerindeki raflarda yerini almıştır. Albümde 14 Alternatif ve albüm özeti olmak üzere 15 şarkı ...

Pa

* Pa, sözlük anlamı: Eski dilde ayak. ==Kısaltmalar==*Protaktinyum`un simgesi*Polyamid, Sentetik bir polimer.*Pennsylvania, ABD`deki eyaletin kısaltması, posta kodu*Pascal (birim), Basınç birimi Pascal`ın kısaltması*Panama`nın uluslararası plaka işareti.