Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesinin çekirdeğini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05 Ocak 1973 tarihli ve 1973/47 nolu toplantısında alınan MH.1973/47-170 nolu kararla kurulmuş olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü oluşturmaktadır. 10 Mayıs 1974 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan 1974/13-117 sayılı kararla mevcut Makine Mühendisliği Bölümüne ilaveten Elektrik Mühendisliği Bölümünün açılmasına karar verilmiş ve Gaziantep�te ki kuruluş Mühendislik Fakü

Gaziantep Üniversitesinin çekirdeğini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05 Ocak 1973 tarihli ve 1973/47 nolu toplantısında alınan MH.1973/47-170 nolu kararla kurulmuş olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü oluşturmaktadır. 10 Mayıs 1974 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan 1974/13-117 sayılı kararla mevcut Makine Mühendisliği Bölümüne ilaveten Elektrik Mühendisliği Bölümünün açılmasına karar verilmiş ve Gaziantep�te ki kuruluş Mühendislik Fakültesine dönüştürülmüştür. 1974 yılında Temel Bilimler Bölümü ile Lisan Bölümü kurulmuş, Fakülteye 1977 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü eklenmiştir. 1981 yılında İnşaat Mühendisliği kurulmuş, 1982 yılında Uygulamalı Kimya Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümüne, Temel Bilimler Bölümü Fizik Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

Gaziantep Üniversitesi 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuştur. Aynı yasa ile ODTÜ bünyesindeki Gaziantep Mühendislik Fakültesi ile Gaziantep ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulları Gaziantep Üniversitesine bağlanmış ve mevcut akademik birimlere ilaveten Tıp, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi, Adıyaman Eğitim Fakültesi ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Kilis Meslek Yüksekokulu, Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ilave edilmiştir.

3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Sütçü İmam Üniversitesine, Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Harran Üniversitesine bağlanmıştır.

Ana Kampus Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde şehir merkezine 7 km uzaklıktadır. Üniversitemizin ana kampus, taşralar ve istimlakı gerçekleştirilen alanlarla birlikte şu andaki toplam alanı 2.426.500 m 2 olup, Yelligedik İl Ormanının 840 dönümlük kısmı Üniversite arazisi içerisindedir.

Gaziantep Üniversitesinde 9 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Taşradaki Fakülte ve Yüksekokullar ile Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi poliklinik binası dahil, binalar ve tesisler 246.090 m²'lik bir kapalı alanı kapsamaktadır. Yapımı devam eden ve planlanan inşaatlarla birlikte 2004 yılında toplam 260.000 m²'lik kapalı alana ulaşılması hedeflenmektedir.

1973 yılında ODTÜ'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile temeli atılan Mühendislik Fakültesinin öğretim dili kuruluşundan bu yana İngilizce olup, eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Fakültede Makine, Elektrik ve Elektronik, Fizik, İnşaat, Gıda, Tekstil, Endüstri, Bilgisayar ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.

Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988-1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Eğitim-öğretim süresi 6 yıldır. 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren entegre sisteme geçilmiş olup, 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu hazırlık sınıfının açılması Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmüştür. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2000 yılının Ocak ayında kampus içerisinde yeni binasına taşınmıştır. Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi gerek fiziki, gerekse ileri teknoloji ürünü modern donanımı sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişmiş bir tanı ve tedavi merkezi olmuştur.

Fen-Edebiyat Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İngiliz Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ), Biyoloji, Sosyoloji, Kimya ve Arkeoloji bölümleri bulunmaktadır. Sosyoloji, Eğitim Bilimleri, Kimya ve Arkeoloji Bölümü hariç diğer bölümlere öğrenci alınmaktadır. Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünde öğretim dili İngilizce olup, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri bulunmaktadır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat ve İşletme bölümlerinde ikinci öğretim programı açılmıştır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne henüz öğrenci alınmamaktadır.

Adıyaman Eğitim Fakültesi 1987 yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İlköğretim, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Türkçe Eğitimi bölümleri bulunmaktadır. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İÖ), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programlarına öğrenci alınmakta olup, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programına ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına öğrenci alınmamaktadır.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi 1998 yılında Kilis'te kurulmuş, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Eğitim Bilimleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümleri bulunmaktadır. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (İÖ) programlarına ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği (İÖ) programlarına öğrenci alınmakta olup, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Programına öğrenci alınmamaktadır.

Gaziantep Eğitim Fakültesi 2002 yılında kurulmuş, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede İlköğretim, Güzel Sanatlar Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Eğitim Bilimleri bölümleri bulunmaktadır. Sadece Türkçe Eğitimi Türkçe Öğretmenliği Programına öğrenci alınmaktadır.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur. Fakültede Elektronik Eğitimi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi ve Tekstil Eğitimi bölümleri bulunmaktadır. Henüz faaliyete geçirilmemiştir.

Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi 2003 yılında kurulmuş, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Fakültede Türk Dili Edebiyatı, Fizik, Tarih, Coğrafya, Matematik, Batı Dilleri ve Edebiyatı ve Biyoloji bölümleri bulunmaktadır. Sadece Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik ve Tarih bölümlerine öğrenci alınmaktadır.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 1988 yılında kurulmuş, 1988-1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Ses Eğitimi, Temel Bilimler ve Türk Halk Oyunları Bölümleri bulunmaktadır. Eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır.

Gaziantep Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokulda Hemşirelik ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Ebelik Bölümüne 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana öğrenci alınmamaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokulda Beden Eğitimi ve Spor bölümü bulunmaktadır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim programı açılmıştır.

Kilis Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokulda Hemşirelik ve Ebelik bölümleri bulunmaktadır. Ebelik Bölümüne 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana öğrenci alınmamaktadır.

Gaziantep Meslek Yüksekokulu, 1976 yılında kurulmuş, 1982 yılında Üniversitemize bağlanmıştır. Gaziantep Meslek Yüksekokulu; Teknik Programlar Bölümünde; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme ve Soğutma, İnşaat, Endüstriyel Otomasyon, Makine, Otomotiv, Tekstil, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Radyo ve TV Yayımcılığı, Aşçılık, Endüstriyel Kalıpçılık programlarına öğrenci alınmakta olup; Döküm, Gıda Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknikerliği , Matbaacılık ve Mobilya ve Dekorasyon programlarına henüz öğrenci alınmamaktadır. İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Muhasebe, İşletme, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bankacılık ve Sigortacılık Programları bulunmakta ve tüm programlara öğrenci alınmaktadır. Sağlık Programları Bölümünde; Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programı bulunmakta olup, henüz öğrenci alınmamaktadır. Ayrıca; Teknik Programlar Bölümünde; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, İnşaat, Makine, Tekstil, Matbaacılık (METEB kapsamında), Mobilya ve Dekorasyon (METEB kapsamında), Hazır Giyim (METEB kapsamında), Çocuk Gelişimi (METEB kapsamında), Cilt Bakımı ve Güzellik (METEB kapsamında)ve Kuaförlük (METEB kapsamında) programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Muhasebe, İşletme ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarında ikinci öğretim programı bulunmaktadır.

Kilis Meslek Yüksekokulu 1987 yılında kurulmuş, 1987-1988 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Kilis Meslek Yüksekokulu; Teknik Programlar Bölümünde; Elektrik, İnşaat, Makine ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ve Tekstil programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Gümrük İşletme, Muhasebe ve İşletme programları bulunmaktadır. Teknik Programlar Bölümünde; Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (METEB kapsamında) ve Tekstil (METEB kapsamında) ikinci öğretim programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Gümrük İşletme ve Muhasebe programlarında ikinci öğretim programları bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yüksekokulda Hemşirelik, Ebelik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Tıbbi Laboratuvar programları bulunmaktadır. Hemşirelik ve Ebelik Programlarına 1997-1998 eğitim-öğretim yılından bu yana öğrenci alınmamaktadır.

Nizip Meslek Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Teknik Programlar Bölümünde; Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; İşletme, İşletme (İÖ), Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ), Muhasebe, Muhasebe (İÖ) ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programları bulunmaktadır. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı hariç tüm programlara öğrenci alınmaktadır.

Besni Meslek Yüksekokulu 1997 yılında kurulmuş, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Teknik Programlar Bölümünde; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) ve Tekstil Programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; İşletme, İşletme (İÖ), Muhasebe ve Muhasebe (İÖ) programları bulunmaktadır. Tekstil programı hariç tüm programlara öğrenci alınmaktadır.

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 1998 yılında kurulmuş, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu; Teknik Programlar Bölümünde; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; İşletme ve Muhasebe programları bulunmaktadır. Muhasebe programı hariç diğer programlara öğrenci alınmaktadır.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 16 Şubat 2001 tarihinde kurulmuş, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Turizm ve Otel İşletmeciliği programı bulunmakta olup, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okutulmaktadır.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, 24.12.2002 tarihinde kurulmuş, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. Teknik Programlar Bölümünde Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulama Programı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Muhasebe ve İşletme Programları bulunmaktadır. Tüm programlara öğrenci alınmaktadır.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2003 yılında kurulmuş olup, henüz faaliyete geçirilmemiştir.

Üniversiteye bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bulunmaktadır. Her üç Enstitü de 1987 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsünde; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Biyoloji ve Matematik Enstitü Anabilim Dalları, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; Mikrobiyoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji, Farmakoloji, Biyofizik, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Beden Eğitimi ve Spor ve Hemşirelik Enstitü Anabilim Dalları, Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Eğitimi, İktisat, İşletme, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi Enstitü Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Araştırma Merkezleri şunlardır: Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLAMER), Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADİMER), Gaziantep Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi (GÜÇAMER), Gaziantep Üniversitesi Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER), Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM), Gaziantep Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAPMER), Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM), Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER), Gaziantep Üniversitesi Sanayi-Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GÜSAM) ve Halep Üniversitesi bünyesinde 1999 yılında kurulan Türkçe Öğretim Merkezi (TÜDÖM).

Kaynak

: http://www.gantep.edu.tr/ Üniversitenin resmi web sitesi adresi

İlgili başlıklar

 • Liste - Türkiye'deki üniversiteler

 • İlgili konuları ara


  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Gaziantep Üniversitesi
  Gaziantep Üniversitesi