Gaziosmanpaşa, İstanbul

Gaziosmanpaşa, İstanbul`un bir ilçesidir. İstanbul`un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950`li yıllardan sonra gelişmiş, 1983 yılında da ilçe yapılmıştır.

{{TR-ilçe |Resim= |Başlık= |İlçe adı =Gaziosmanpaşa |İl =İstanbul |Yüzölçümü =217 |Nüfus =752,389 |Nüfus yoğunluğu=3,467 |Mahalle sayısı =41 |Köy sayısı =5 |Koordinatlar = |Başkan = Erhan Erol |adresi= |Kaymakam=Ferhat Çağlar |adresi2= }}

Gaziosmanpaşa, İstanbul`un bir ilçesidir. İstanbul`un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950`li yıllardan sonra gelişmiş, 1983 yılında da ilçe yapılmıştır.

Gaziosmanpaşa ilçe alanı, yönetsel bakımdan kuzeydoğu, doğu ve güneydoğudan Eyüp, güneyden Bayrampaşa ve Esenler ile çevrilidir. Batıda Çatalca`ya komşudur. Kuzeyinde Karadeniz vardır.

Nüfus

Gaziosmanpaşa, yüzölçümü bakımından İstanbul`un büyük ilçeleri arasındadır. Tamamı 3.500 hektarlık bir alana sahiptir. Merkezde 29 mahallesi, mücavir alanda 5 beldeye bağlı 12 mahallesi ve 5 de köyü vardır. 1985: 291.715 nüfus (km²`ye 1.790 kişi), 1997: 570.943 nüfus (km²`ye 3.900 kişi).

1990 Genel Nüfus Sayımı`na göre ilçe merkezinin genç bir nüfusa sahip olduğu belirlenmiştir; 20 yaşın altındaki nüfus toplam nüfusun yarısına yakındır. Yine aynı sayıma göre, ilçe merkezinde 6 yaşın üzerindeki okuryazarlık oranının %88,1 olduğu görülmüştür. İlçe merkezinde okuma yazma bilenlerden %81,3`ü bir öğrenim kurumundan mezun olmuştur. Bunlardan %75,7`si ilkokulu, %12,9`u ortaokul ve dengi okulları, %9,2`si lise ve dengi okulları ve %2,2`si yüksek öğrenim kurumlarını bitirmiştir.

Gaziosmanpaşa ilçe merkezinde iktisaden faal nüfus 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %48,4`ünü oluşturmaktadır. Bu, 12 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık yarısının faal olarak ekonomik hayata katıldığını, diğer yarısının ise ekonomik açıdan faal olmadığını ortaya çıkmaktadır. İktisaden faal olmayan nüfusun büyük kısmını ev kadınları oluşturmaktadır.

Tarih

Gaziosmanpaşa ilçe alanı eskiden Eyüp ve Çatalca ilçelerinin sınırları içindeydi. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu güneydoğudaki topraklar 1950`lere kadar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla olarak adlandırılırdı.

1950`den önce burada hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllarla birkaç atölye tipi imalathane vardı. 1952 yılında Balkan göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan Taşlıtarla serüveni, 1960`lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp`e kaymasıyla büyük bir ivme kazandı ve bugün ortaya 601 bin kişinin yaşadığı dev Gaziosmanpaşa ilçesi çıktı. Bir bakıma Taşlıtarla, Gaziosmanpaşa ilçesinin çekirdeği sayılmaktadır. Yakın zamana kadar kentin varoşu olan Taşlıtarla bugün dev gökdelenleri alışveriş merkezleri, bilgisayarlı okulları ve eğlence merkezleriyle modern bir görünüm kazandı.

Taşlıtarla 1958`e kadar Eyüp`ün Rami Bucağı`na bağlı olan Küçükköy`ün bir mahallesiydi. 1962`de yapılan bir araştırmaya göre Taşlıtarla`daki 18 bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak Eyüp İlçesi`nde kurulan Göktepe Bucağı`nın merkezi durumundaki Taşlıtarla, 1963`te bucak çevresindeki alanlarda oluşturulan Gaziosmanpaşa İlçesinin merkezi oldu ve bundan sonra Gaziosmanpaşa adıyla anılmaya başladı.

Gaziosmanpaşa ilçesi`ne Rami Bucağı`nın ve Çatalca ilçesi`ne bağlı Hadımköy Bucağı`nın bazı köyleri katılmıştır. 1970`den önce Çatalca`nın Tayakadın Köyü 1990 öncesinde yine Çatalca`nın kırsal bir yerleşmesi olan Yeniköy de bağlanınca Gaziosmanpaşa İlçesi bugünkü sınırlarına kavuşmuştur.

Gaziosmanpaşa ilçesi`nin kentsel gelişmesini en iyi ilçenin nüfus gelişmesi göstermektedir. Dünyanın çok az yerinde görülebilecek bir kentleşme sonucunda Gaziosmanpaşa`nın nüfusu 1935-1997 yılları arasındaki 60 yılda olağanüstü büyümüş, tam 165 misli artmıştır. İlçe nüfusu 1935`de 3847 iken 635.000 olmuştur.

1935`teki sayıma göre, bu alandaki nüfusun tamamı kırsal yerleşmelerde yaşıyordu. Sonraki yıllarda İstanbul`un birçok bölümünde görüldüğü gibi Gaziosmanpaşa`da da kentleşme hız kazandı. Gaziosmanpaşa İlçesinde İstanbul`a yakın olan yerler daha hızlı kalabalıklaşmış ve kent niteliği kazanarak İstanbul kentsel alanına katılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana her dönem kamuoyunun dikkatini çeken ilçe, son yıllarda artan nüfusuyla İstanbul`un en büyük birinci,Türkiye`nin en büyük ikinci ilçesi olma hüviyetini kazandı.

Gecekondulaşmanın yoğun olduğu ilçelerden sayılan Gaziosmanpaşa, son yıllarda özellikle de Belediyenin altyapı, ulaşım ve peyzaj çalışmaları ile her geçen gün gelişme trendini arttıran bir yapıya kavuşturulmuştur. İlçenin kaderini iyi yönde etkileyen bu hizmetler büyük yatırımcıları bu bölgeye sevk etmiş ve Gaziosmanpaşa da İstanbul`un kentli unsurlarını taşır hale gelmeye başlamıştır.

Sosyal yapıyı güçlendirmek, renkli etnik ve kültürel yapıyı canlı tutabilmek ve nüfusun yarıya yakınını oluşturan gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için; Belediye, yeni yapılanmakta olan ilçede birçok alanı kamulaştırarak, çok amaçlı spor kompleksleri, dev alışveriş ve kültür merkezleri, büyük tünel ve kavşak çalışmaları, toplu konut alanları ve rekreasyon alanlarından bir kısmını hayata geçirmiş, bir kısmını da projelendirerek yapılaşma aşamasına getirilmiştir. Hızla artan nüfus ve buna paralel olarak yıllardan beri ihmal edilmişliğin ortaya çıkardığı sorunlar, ilçede pek çok faaliyetin bir arada ve süratle yapmak gereğini doğurdu.

Ekonomi

Gaziosmanpaşa İlçesi`nde ekonomik hayatın temelini küçük esnaf ve dış üretim faaliyetleri oluşturmaktadır. İlçe merkezinde iktisaden faal nüfusun %60`ı bu işlerde çalışmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği`nin verilerine göre, Gaziosmanpaşa`da 498 küçük ölçekli, 145 orta ölçekli ve 18 de büyük ölçekli işletme bulunuyor. Genel olarak avize, oto motor tamiri, metal işleri, konfeksiyon, torna-tesviye ve elektronik tesisatçılığı konularında faaliyet gösteren bu işletmelerde 3.688 kişi çalışıyor. Bununla birlikte İlçeye bağlı köylerde kırsal nüfusun geçimini temin ettiği tarımsal üretim de vardır. Ancak tarımsal üretim her geçen gün azalmaktadır. Son yıllarda gelişmeye başlayan baka bir faaliyet alanı da turizmdir. Gelecekte özellikle Karadeniz kıyısında turizm faaliyetlerinin önemli bir yer tutması beklenmektedir.

İlçede genel olarak bir inşaat havasının hakim olduğu söylenebilir. Eski gecekondular artık yerini planlı yapılaşmaya bırakmaktadır. İlçenin hemen hemen her yerinde inşaat malzemesi satan perakendeci ya da toptancı mağazalarına, hafriyatçılara, marangozlara rastlamak mümkün.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gaziosmanpaşa, İstanbul ilgili konular

 • İstanbul

  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dol
 • İstanbul ilçeleri

  İstanbul ilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen ve 22 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 5747 say
 • İstanbul'daki hastaneler

  Aşağıdaki liste İstanbul'daki tüm hasteneleri listelemektedir
 • İstanbul'un ilçeleri

  İstanbul ilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen ve 22 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 5747 say
 • İstanbul (il)

  İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehri. Şehir, iktisadi büyüklük açısıdan dünyada 34.,
 • İstanbul'daki hastaneler listesi

  Bunlar İstanbul'daki hastanelerin listesidir.
 • İsmetpaşa, Bayrampaşa

  İsmetpaşa, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Bayrampaşa ilçesine bağlı 11 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzey
 • Engelliler Müdürlüğü

  Engelliler Müdürlüğü ya da İSEM İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1994 yılında Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak kurulan hizmet biri
 • Merkez (anlam ayrımı)

  *Merkez (geometri)===Mahalleler===*Merkez, Avcılar - İstanbul ilinin Avcılar ilçesine bağlı bir mahalle.*Merkez, Bağcılar - İstanbul ilinin B
Gaziosmanpaşa, İstanbul
Gaziosmanpaşa, İstanbul