Gazne sultanları

GAZNE SULTANLARI

Tahta Çıkışı

Alptegin962

Ebu İshak İbrahim963

Bilge Tegin966

Piri Tegin975

Sebük Tegin977

İsmail997

Mahmud998

Muhammed (ilk saltanatı)1030

Birinci Mes’ud1030

Muhammed (ikinci saltanatı)1040

Mevdud1041

İkinci Mes’ud1048

Bahaüddevle Ali1048

Abdürreşid1049

Tuğrul1052

Ferruhzad1052

İbrahim1059

Üçüncü Mes’ud1099

Kemalüddevle Şirzad1115

Arslan Şah1116

Behram Şah1117

Hüsrev Şah1157

Hüsrev Melik1160

Gurluların İstilası1186

Yanıtlar