Gazneli Mevdud

Gazneli Mevdud (ö. 18 Aralık 1049), 1041-1049 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Gazneli Mevdud (ö. 18 Aralık 1049), 1041-1049 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli Muhammet, ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen başkent Gazne'ye dönmemiş ve kışı Peşaver'de geçirmişti. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkış haberlerini alan Gazneli Mevdud, Gazne'ye geldi ve hükümdarlığını ilan etti. Bahar geldiği zaman da, amcası Gazneli Muhammet'in üzerine yürüdü. 8 Nisan 1041'de Celalabat'ta yapılan savaşı Mevdud kazandı ve Gazneli Muhammet'le taraftarları öldürüldü. Gazneli Mevdud, Gazne Devleti'nde tam olarak hakimiyet kuramamıştı. Çünkü kardeşi Mecdud, Hindistan ordusuyla tahtı ele geçirmek için Gazne'ye yürümekteydi. Ancak, 11 Ağustos 1041'de Lahor'daki çadırında ölü bulundu. Bu sayede hakimiyetini tamamen ilan eden Mevdud, Sistan'da hakimiyeti ele geçirmeye çalıştı. Ancak, tam anlamıyla başarılı olamadı. 1043-1044 yıllarında Hint racalar bir araya gelip isyan etse de, bu isyan bastırıldı ve racalarla devletin arasının düzeltilmesi yönünde somut adımlar atıldı. Gaznelilerin Selçuklular karşısında kaybettikleri toprakları geri almak isteyen Mevdud, Çağrı Bey'in kızıyla evli olmasına rağmen, Çağrı Bey'in hastalanmasını fırsat bilerek Horasan'a bir ordu yolladı. Bunun üzerine Çağrı Bey'in görevlendirdiği Alp Arslan, Ağustos-Eylül 1043'te Gazne ordusuna saldırdı ve birçok ganimetle babası Çağrı Bey'in yanına döndü. Selçukluları tek başına yenemeyeceğini anlayan Gazneli Mevdud, bitakım ittifak arayışlarına girdiyse de, buna hastalığı izin vermedi ve 18 Aralık 1049'da hayatını kaybetti. Gazneli Mevdud'un ölümünden sonra yerine Gazneli II. Mesut geçti. * Y. E. Bayur (1987). Hindistan Tarihi, Cilt I, TTK Basımevi, Ankara. * C. E. Bosworth (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3 Dış bağlantılar * History of Iran: Ghaznavid Dynasty

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gazneli Mevdud ilgili konular

 • Çağrı Bey

  Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devletinin kurucularından. Selçukluların ilk hükümdârı Tuğrul Beyin kardeşidir. 990 yılında doğdu. Künyesi
 • İmadeddin Zengi

  İmadeddin Zengî Musul Atabegliğinin kurucusu. Babası Büyük Selçuklu Devletinin Halep Vâlisi Aksungur’dur. Babasının ölümünde yedi yaş
 • Muhammed Tapar

  Muhammed Tapar Büyük Selçuklu Devleti sultanı. Sultan Melikşah'ın oğlu olup, 1082 yılında doğdu. Babasının 1092'de vefatıyla, Selçuklu s
 • Nureddin Mahmud Zengi

  Nureddin Mahmud Zengî Selçuklu atabeglerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım Mahmûd bin İmâdeddîn Zengi’dir. 1118’de Musul’da doğdu. Musul ve
 • Zengi Ata

  on üçüncü asırda Türkistan’da yaşamış olan evliyânın büyüklerinden. Babası, Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın
 • Sökmenliler

  Sökmenliler Van Gölünün batı sahilinde bulunan Ahlat'ta, 12. yüzyılın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti. 1100 senesinde Sökmen el
 • Zengiler

  Zengiler Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kumandanı, Aksungur'un oğlu İmadeddin Zengi tarafından el-Cezire ve Suriye'de kurulan atabeylik.
 • Gazneli II. Mesut

  Gazneli II. Mesut, 1049 yılı içerisinde hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Gazneli Mevdud

  Gazneli Mevdud (ö. 18 Aralık 1049), 1041-1049 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Gazneli Muhammet

  Gazneli Muhammet (ö. 8 Nisan 1041), 1030–1031 yılları arasında ve 1041 yılında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.