Gelecekçilik (Müzik)

gelecekçilik

Gelecekçilik (Fütürizm), 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'nin 1909'de Paris'te Le Fig...

Gelecekçilik

gelenekçilik

Genel olarak, geleneğe dayanan inanç sistemine, gelenekler yoluyla aktarılan adet ve düşün­ce tarzlarına bağlılıkla belirlenen tavır; geleneksel ve yerleşik veya kurumsallaşmış olanı yeni ve modern olana tercih etme tutu­mu; geleneksel değerlerin korunup...

Gelecekbilim Kongresi

Gelecekbilim Kongresi (Lehçe:Kongrez Futurologiczny) 1971 yılında Stanislaw Lem tarafından kaleme alınmış bir kitap olup, Ijon Tichy isimli kahramanın Costaricana'ya (hayali Latin Amerikan ülkesi) 8. Dünya Gelecekbilim Kongresi'ni ziyaretini konu alır.

Nikolay Nikolayeviç Aseyev

Nikolay Nikolayeviç Aseyev (d. 1889, Lgov - ö. 1963, Moskova), Rus şair.

Edebi Akımlar

Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir. Belli başlı edebi akımlar, klasizm, romantizm (coşumculuk), parnasizm (san...

gelecekbilim

Fütüroloji, gelecek bilimi, gelecekbilim veya gelecek çalışmaları; gelecekte gerçekleşebilecek veya geleceğe dair bilimsel, teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri, olağan durumun şartları ve eğilimlerini temel alarak, inceleyen ve tahminler yürüten bilim da...

Ijon Tichy

Sağcılık

Geleneksel sol partiler veya sendikalara oranla kitlelerin devrimci rolüne, ihtilâlci yanına ağırlık veren siyasî düşünce ve tutumlara karşı olarak, muhafazakârlığa, dindarlığa maneviyatçılığa, gelenekçilik ve milliyetçiliğe ağırlık veren sosyal ve siyasî...

Ijon Tichy

Ijon Tichy, Stanislaw Lem'in birçok kitabında yer verdiği kurgusal bir karakterdir. Tichy'nin geçtiği Lem yapıtları arasında Gelecekbilim Kongresi ve Yıldız Güncesi sayılabilir.