Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı.

Gelişim Biyolojisi

Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı. Zigottan gelişmiş bir organizmanın nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalıdır. Modern gelişim biyolojisi, dokular, organlar ve sistemlerin oluşumunda rol alan hücrelerin gelişimini, değişimini, farklılaşımını ve şekil almasını (morfojenez) inceler. Embriyoloji, gelişim biyolojisinin bir alt birimidir ve tek hücrenin (genelde zigotun) oluşumundan embriyonik gelişim aşamasının sonuna kadarki gelişimi inceler ki serbest yaşam bazen embriyonik gelişimin tamamlanmasından da önce başlar.

Bir başka alt dal ise evrimsel gelişim biyolojisidir. Bu dal 1990larda moleküler gelişim biyolojisi ve evrimsel biyolojideki buluşların birleştirilmesi ve yeni bakış açılarının yaratılması ile ortaya çıkan bir sentezdir. Evrimsel gelişim biyolojisi canlıların evrimsel bağlamdaki organizmal formları ve çeşitliliğiyle ilgilenir.

Yanıtlar