Gelibolu, Çanakkale

Gelibolu, Çanakkale'nin ilçesidir.

Gelibolu, Çanakkale

thumb|250px|İlçe merkezi, liman 200px|right|Saros`un uzaydan çekilmiş,büyütülebilecek fotoğrafı

Gelibolu, Çanakkale`nin ilçesidir. Nüfusu 25.000`dir.

Kentin hangi yüzyılda ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Ancak Troya kenti kadar eski olduğu varsayılmaktadır. Önceleri Critote olan kentin adı, Yunan koloni hareketi sırasında `güzelşehir` anlamındaki ``Kallipolis`` olarak değiştirilmiştir.

Daha sonra Avrupa`da M.Ö. 1500 yıllarında Kelt kökenli bir göç hareketi başlayınca, bugünkü Fransa halkının temelini oluşturan Keltler, günümüzde Fransa, Belçika, İsviçre ve Ren kıyılarını içine alan bölgeyi ele geçirmiş ve Romalılar tarafından bu bölgeye Galya, halkına da Galatlar adı verilmiştir.

Galatlar olarak adlandırılan bu savaşçı halk M.Ö. 281 yıllarında Trakya Krallığı`nın içinde bulunduğu bocalama döneminde Balkanlara, Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden de Anadolu`ya geçmişlerdir. M.Ö. 278 yılında gerçekleşen bu olay sırasında İstanbul`da onarılan kuleye Galata Kulesi, Anadolu`da Sakarya ve Kızılırmak havzasını kapsayan bölgeye de `Galatia` adı verilmiştir. Ancak, kentin adının Galatlardan çok Yunanca "Güzel şehir" anlamına gelen Kallipolis`ten geldiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde de bu isim Türk diline uydurularak ``Gelibolu`` olarak değiştirilmiştir.

Günümüzde dünyanın 12 yerinde Gallipolis veya Gallipoli adında yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bunlar:

Ayrıca bakınızDış bağlantılar}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar