Gelik, Anadolu'da yerel ağızlarda "tarla, bağ ve bahçelerde yapılan basit bekçi kulübesi", "çitle çevrili ağıl", "kestane bahçesi", "çocuk ayakkabısı, patik, kadın ayakkabısı" ve "Kurumuş sebze yaprağı" anlamında kullanılmaktadır.(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, TDK)

Gelik

Gelik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gelik, Çerkeş

İlgili konuları ara

Yanıtlar