Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır.

GELIR (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda
2. belli yerlerden gelen para
3. varidat
4. Saklanan bir gelir vardı ki aç
5. çıplak kalmıyorlardı.- M. Yesari.
6. 2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret
7. aylık
8. kira vb.
9. varidat
10. irat
GELIR (türkçe) anlamı
11. bir kimseye ya da topluluğa belli zamanlarda
12. belli yerlerden gelen para
13. varidat.bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı para (ücret
14. aylık,kira vb.) varidat
15. irat
GELIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. income
2. revenue
3. revenues
4. earnings
5. takings
6. drawings
7. gainings
8. proceeds
9. yieldv. arrive
10. come to
11. come
12. attain
13. carry over
14. come up to
15. fall on
16. get
17. pull
18. roll up
19. set
20. stem
GELIR (türkçe) fransızcası
1. revenu [le]
2. patrimoine [le]
3. rapport [le]
4. recette [la]
GELIR (türkçe) almancası
1. n. Abwurf
2. Bezug: Bezüge
3. Einkommen
4. Einkünfte
5. Einnahme

Gelir hakkında bilgiler

Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır.

}İlgili Konu Başlıkları Tümü

GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelir Dağılımı

Gelir dağılımı, bir ekonomide ortaya çıkan gelirin, oyunculara nasıl paylaştırıldığını gösteren ekonomik göstergedir. Ülkeler düzeyinde, gelirin sosyal sınıflar arasındaki dağılımıdır.

Gelir Tablosu

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için katlandığı giderleri ve bunların sonucunda oluşan kar veya zararı gösteren bir mali tablodur.

Kişi Başına Düşen Milli Gelir

Bir ülkenin gayri safi millî hasılası (GSMH), o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman, kişi başına düşen GSMH bulunur. Aynı şekilde, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman ise, kişi başına düşen GSYİH elde edilir.

Kişi Başına Milli Gelir

Bir ülkenin gayri safi millî hasılası (GSMH), o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman, kişi başına düşen GSMH bulunur. Aynı şekilde, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman ise, kişi başına düşen GSYİH elde edilir.

Ayrılık Zamansız Gelir

Ayrılık Zamansız Gelir, Barış Akarsu'nun Seyhan Müzik'ten 4 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan üçüncü ve son müzik albümü.

An Gelir (albüm)

An Gelir, 1986 yılında yayınlanmış Ahmet Kaya albümüdür.