GELIR GIDER (türkçe) anlamı
1. sağlanan ve harcanan paralar.
GELIR GIDER (türkçe) ingilizcesi
1. income and expense,

Şarkı Sözleri

Aşık Behlül Ali tarafından söylenen gelir gider adlı şarkının sözleri.

gam kasavet çekme hey kömür gözlüm
yiğidin başına iş gelir gider
genç yaşında güzel seven yiğidin
sinesinde yare baş gelir gider

nice diyem başa gelen halleri
kömür gözlüm gel güldürme elleri
hele bir parça da bekle yolları
salarım selamın kuş gelir gider

benden selam eylen nazlı civane
eyvallah ederim güzel sevene
sevdiğin yitiren olur divane
çok ağlar gözünde yaş gelir gider

şifa olsun yediceğin yoğurtlar
izgın'ın kenarı sıra söğütler
aklı da olmayan babayiğitler
yalancı dünyaya boş gelir gider

behlül ali'm der ki yoldaş yarenler
azgın yaralarım yok mu saranlar
olura olmaza sırrın verenler
şu yalan dünyaya caş gelir gider
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Değişken Gider

Değişkenler, bir fonksiyonu biçimlendiren unsurlardır. Örneğin, herhangi bir y değişkeninin alabileceği değerler, başka bir x değişkeni tarafından belirleniyorsa, y ile x arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Değeri indi olarak (kendiliğinden) belirlenen x değişkenine ...

Maliye

Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ...

DALAMAN

Dalaman Muğla ilinin bir ilçesidir. Dalaman Uluslararası Havaalanı bu ilçe sınırları içerisindedir. Ortaca'nın da ilçe haline getirilmesinden sonra bağlı beldesi kalmamıştır.

Döner Sermaye

Döner Sermaye Devletin ticari ve sınai nitelikteki iktisadi işletmeleri genellikle özerk bütçeli olarak yönetilmekteyse de, belirli bir kısmı da genel bütçe içinde yönetilmektedir. Piyasa malı özelliğinde üretimde de bulunan söz konusu kamu kuruluşlarına, işçi ve uzman ...

Sayıştay

Tarihsel gelişim içinde, mutlak yetkili hükümdarların yasama yetkilerini seçimle iş başına gelen parlamentolara devretmek zorunda kalmalarıyla birlikte devlet gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına izin verme yetkisi, ya da özlü bir deyişle “bütçe hakkı”, ...

Türkiye'de Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ve koşullara göre oluşmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyetten önceki dönemde sosyal güvenlik din, ahlak ve gelenek kuralları üzerine kurulmuş olan Ahilik, Loncalar ve vakıflar vasıtasıyla sağlanmaya ...

19 Kasım

19 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 323. günüdür. Sonraki sene için 42 (Artık yıllarda 43) gün var.

Şiir - Bu Şehri Bırakmak

Bu şehirde yağmur altında dolaşılır Bu Şehri BırakmakLimandaki mavnalara bakıp Şarkılar mırıldanılır geceleri. Bu şehrin sokakları çoktur, Binlerce insan gelir gider sokaklarında..

Liste - Atasözleri

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

Maliye Nezareti

Maliye Nezareti 1838'de kurulup cumhuriyete kadar devam eden Osmanlı maliye bakanlığı. Sultan İkinci Mahmud devrine (1808-1839) kadar Osmanlı Devletinde mali işler, merkezi bir teşkilatla yönetilmezdi. Merkez ve eyaletlerin değişik maliye teşkilatı vardı. Tımar sisteminin bozulması ...

Eklem İltihabı Ve Hastalıkları

Eklem İltihabı ve Hastalıkları Vücudun eklem bölgelerinde görülen hastalıklar. 1940’lı yıllarda birkaç çeşit olduğu bilinen eklem hastalıklarının bugün yüzü geçkin çeşidi tarif edilmiştir. 50 sene önce gut (nekriz) hastalığı için kolşisin ve artritler için ...

Eşel Mobil

Eşel Mobil Alm. Gleitende skala (f), Fr. Echelle mobile, İng. Sliding scale. Değişken ücret sistemi. Oynak ücret, hareketli merdiven sistemi anlamına da gelir. Fiyat artışlarıyla birlikte ücretlerin de orantılı olarak artırılması prensibine dayanır. Gayesi, ücretlilerin satın ...

Ömer Hayyamın Dörtlükleri

Ömer Hayyam'in DörtlükleriEy özünün sırlarına akıl ermeyen;Suçumuza, duamıza önem vermeyen;Günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık;Umudumu rahmetine bağlamışım ben.Büyükse de isyanım, kötülüklerim,Yüce Tanrı'dan umut kesmiş değilim;Bugün sarhoş ve harap ölsem de ...

Maliye Ve Gümrük Bakanlığı

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın tatbiki ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleriyle ...