Gemi inşaatı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği,

Gemi inşaatı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği,

Belli Başlı Dersler

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, fizik ve kimya gibi temel fen derslerinden başka gemi makineleri, gemi hidrostatiği, gemi geometrisi, imal usulleri, gemi mukavemeti, güverte donanımları, makina dinamiği, makina elemanları, gemi sevki, mukavemet, dinamik, gemi resmi, gemi elemenları, korozyon ve deniz kirliliği, gemi elektriği, malzeme bilgisi, akışkanlar mekaniği, gemi laboratuvarı, yüksek hızlı tekneler, gemi inşaatı, gemi hareket ve manevraları, yakıtlar ve yanma, kompozit malzemeler, otomatik kontrol sistemleri, mühendislik ekonomisi, gemi yardımcı makinaları, termodinamik, ısıtma ve soğutma sistemleri, bilgisayar programcılığı, sayısal yöntemler, gemi dizaynı, gemi elektronik donanımları, iş hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Gemi makineleri mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitim süresince staj yapmak zorundadırlar. == Eğitim Veren Üniversiteler == İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ),Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), Deniz Harp Okulu (DHO), Piri Reis Üniversiteside Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. == Gereken Nitelikler == Gemi İnşaatı Mühendisliği programına girmek isteyenlerin matematik ve uzay ilişkilerini görme, fizik ve matematiğe ilgi duymaları, Gemi makineleri mühendisliği programına girecek ve gemi makineleri alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip ve temel fen derslerinde başarılı olması gereklidir. == Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler == Gemi inşaatı programını bitirenlere "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi" veya"Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi" unvanı verilir.Bölümden Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi unvanı alan mezunlar yaygın olarak kamu ve özel sektör tersaneleri, gemi dizaynı yapan mühendislik bürolarının yanı sıra sektörle ilgili diğer kuruluşlar ve ayrıca Makina Mühendisi olarak birçok kuruluşta çalışabilmektedirler. Mezunların çalıştıkları sektör grupları başlıca kamu ve özel sektör tersaneleri ,gemilerde gemi makinaları işletme mühendisliği, gemi sigortacılığı, marinalarda mühendislik, kamu veya özel sektör araştırma-geliştirme birimleridir. Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol platformu v.b.) tasarlar, üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür; sipariş edilen gemilerin deniz, göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar. ---- Bölüm Su altında ve üstünde devinen her türlü aracın tasarımını, yapımını ve kullanımı içine alan mühendislik alanıdır. Gemi mühendislerince yürütülen alanda makine mühendisliği alanlarına da giren çokca konu bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle, daha 50 yıl öncesinde makine mühendisliğinin bir alt kolu olan gemi mühendisliği, aynen uçak mühendisliğinde olduğu gibi kendi başına ayrı bir uzmanlık alanı olmuştur. Günümüzde ise kendi içinde de ayrı uzmanlık alanlarına bölünebilecek yoğun bilgi birikimine ulaşmıştır. Kabaca alanı, gemi ve yat yapımı olarak ikiye ayırsak bile, bu alanlar, kendi içinde de ticari yük ve yolcu gemileri, yelkenli ve motorlu yatlar diye alt dallara ayrılabilir. Yük gemileri de taşıdıkları yüklerin özelliklerine göre dökme, kimyasal, sıkıştırılmıs gaz, petrol ürünleri, konteyner vb. diye sınıflandırılırlar. Bu alt sınıfların herbiri, ayrı tasarım ve hesaplama bilgi ve becerisi gerektirir. Bu alt alanlarda uzmanlaşma, akademik olarak değil, çoklukla ilgili uğraşının içinde gerçekleşir. Gemi mühendisliği eğitimi veren okullarda genel olarak, yukarıda anlatılan dalların temel bilgileri öğretilir. Bu taşıtların makinesinden, pervanesine; konstrüksüyonundan, matematiğine, mukavemet-dayanım, stabilite-kararlılık, malzeme, direnç-hız yaklaşımlarından, yep yeni tasarımların ortaya çıkarılcağı bilgiler; gemi mühendisliği eğitiminin temel konularıdır. Mezunlar,öncelikle deniz taşımacılığı yapan kuruluşlara bağlı gemilerde vardiya mühendisliği yeterliliği ile, bakanlıklarda kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, , gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticarethanelerde çalışabilirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar