gemisini yürütmek

İşini ustaca, engelleri ortadan kaldırarak sürdürmek

gemisini yürütmek

İşini her ne pahasına olursa olsun yürütmek, yoluna koymuş olmak

Yanıtlar