Genç Hayat Vakfı, yönetim kurulu başkanlığını Beyza Zapsu'nun yaptığı, 1 Temmuz, 2008 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubundaki gençlerin hayata hazırlanma sürecinde onlara destek olmak başlıca misyonudur. Kendini ifade edebilen, sorumluluklarının ve haklarının farkında olan, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını, farklılıklarla bir arada yaşamayı ve demokrasiyi benimsemiş gençler yetiştirmek için çalışır. V

Genç Hayat Vakfı

Genç Hayat Vakfı, yönetim kurulu başkanlığını Beyza Zapsu'nun yaptığı, 1 Temmuz, 2008 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubundaki gençlerin hayata hazırlanma sürecinde onlara destek olmak başlıca misyonudur. Kendini ifade edebilen, sorumluluklarının ve haklarının farkında olan, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını, farklılıklarla bir arada yaşamayı ve demokrasiyi benimsemiş gençler yetiştirmek için çalışır. Vakıf, ayrım yapmadan insan odaklı yaklaşımı gözetmektedir. Bu nedenle bu alanda çalışma yapmak isteyen pek çok kurum ve kuruluşla birlikte çalışır. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı bunlardan bazılarıdır. 'Gençlerle birlikte, gençler için' sloganını esas almıştır. 20.000'e yakın genç, 12.000 yetişkin kadın ve 500'den fazla gönüllüyle çalışmalarını artırarak sürdürmektedir. === Çalışma Yöntemleri === *Öğreten-öğrenen değil, gencin katılımcı olduğu *Sorgulayıcı, geliştirici ve araştırmacı bir yaklaşımla *Sorun ve ihtiyaçların tespiti, değerlendirilmesi ve çözümü üzerine model oluşturarak *Saha, grup ve atölye çalışmaları yaparak === Çalışmaları === *" Gençler İşbaşında: Eşitlik İçeride,Şiddet Dışarıda" projesiyle şiddetsiz iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitim alan gençlerde oluşacak farkındalıkla kısa film çalışmaları yapmaları amaçlanmaktadır. *" Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Gençler Sahnede" projesinde 9 farklı ülkenin sivil toplum kuruluşu temsilcileri Forum Tiyatrosu yöntemiyle toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alarak kendi ülkelerinde projeler uygulamışlardır. *" Yurttan Sesler", ortaöğrenim kız öğrenci yurtlarında yaşayan genç kızların kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde oluşturulmuştur. *" Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" projesiyle toplumda yaşanan ev içi şiddete dair dikkat çekerek politika belgesi oluşturulmuş ve karar vericilerle paylaşılmıştır. *" İstanbul Liseli Profili" araştırmasıyla liseli gençlerin birer 'sayı' ve 'üniversite öğrencisi adayı' olmaktan çıkarak toplum içinde görünür hale gelebilmeleri amaçlanmıştır. *" Renk Çemberi" projesi, Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin çevrelerinde gördükleri eksiklerden yola çıkarak kendi sosyal projelerini gerçekleştirmelerini hedeflemektedir. *" Sokağımdan Tarih Yazıyorum" projesinde İstanbul'da yaşayan lise öğrencileri sözlü tarih tekniğiyle yaşadıkları semtlerin tarihini ve geçmişten bugüne olan gelişim sürecini araştırarak gazeteler oluşturmuşladır. *" Öğretmen Veliler ile İletişimde Güçleniyor" projesinde hedef kitle öğretmenler olup öğretmen-veli iletişiminin genç bireyin başarısındaki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. *" Hizmet Aktivite Yardımlaşma (HAY)" projesi gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerine yönelik bir projedir. *" Doğru İletişim" projesi gençlerin kendilerini ifade etme ve birey olarak kabul edilme ihtiyacına yönelik bir projedir. === Dış bağlantılar === * genchayat.org * facebook/genchayatvakfi * twitter/genchayatvakfi === Kaynaklar === *http://www.genchayat.org/tr/bizedair.aspx *http://www.genchayat.org/tr/bizedair.aspx?cont=vizyon-misyon *http://www.genchayat.org/tr/yaptiklarimiz.aspx?cont=projeler Türkiye'deki vakıflar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar