Genç Osmanlılar

Yeni Osmanlılar 1865 yılında ortaya çıkan, Osmanlı milliyetçiliğini savunan, Montesquieu ve Rousseau gibi Fransız devriminin kavramcılarını benimsemiş, Osmanlının ilk anayasasını ve parlementer sistemin

Genç Osmanlılar, 1865 yılında ortaya çıkan, Osmanlı milliyetçiliğini savunan, Montesquieu ve Rousseau gibi Fransız devrimi'nin kavramcılarını benimsemiş, Osmanlı'nın ilk anayasasını ve parlementer sistemini geliştirmiş devlet adamları. Çoğunlukla Jön Türkler ile karıştırılmalarına rağmen, bu grup Tanzimat reformlarını yeterli bulmayan bürokratik, mükemmeliyetçi ve demokratik çözümü öngören kesimdir. Genç Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-i Esasi'nin çıkarılmasında büyük rol oynamış ve gerek kabülünden önce gereksede kabülünden sonra devlet yönetim mekanizması üzerinde büyük etkileri olmuştur.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.