Gen��Lerbirli��I

Bir gen bir enzim hipotezi

Canlıda her enzim proteinden yapılmıştır. Her protein bir gen tarafından programlandırılarak görevlendirilmiştir. Bu ilişkiye bir gen bir enzim hipotezi denir. Genler sentezlemiş olduğu proteine ne yapacağını da şifrelemiştir. Bir reaksiyon için birden fa...

tedbirli

Genler ve Aleler

Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların herbiri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karekteri birden kon...

Cebirli, Evren

Cebirli, Ankara ilinin Evren ilçesine bağlı bir köydür.

Genler ve aleller

Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların her biri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karakteri birden ko...

Otizmin kalıtsallığı

Otizmin kalıtsallığı, Otizm spektrum bozukluklarının nedenleri arasında en önemli yeri genetik faktörler tutmaktadır. İkizler üzerinde yapılan ilk çalışmalar otizmin kalıtsallığının %90'dan fazla olduğunu, bir başka deyişle genetik faktörlerin otizm vakal...

Saat dilimi

Saat dilimi, herbiri yaklaşık 15 derecelik boylama göre dizilmiş , Greenwich, İngiltere'den başlayan (bak UTC), insanların saatin bulundukları bölgede ve dünyanın başka bir bölgesinde kaç olduğunu öğrenmelerine yardım etmek için oluşturulan coğrafi yer kü...

Hint gerbili

Hint gerbili (''Tatera indica''), gerbilgiller (Gerbillinae) alt familyasından kemirgen türüdür.

Burç

güneş sisteminin ayrıldığı 12 kısımdan herbiri

Genler

Gen, bir kalıtım birimi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir.