Genel G��Relilik

Gravitasyon merkezi

Yer çekimi formülü olan ifadesindeki kütlesi, gerçekte sahip olduğu her parçası ile kütlesine çekim uygular. Aslında ile gösterilen gravitasyon değeri, bu parçacıkların birbirine uyguladıkları çekim etkilerinin toplamıdır.

Kütleçekim

Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik Kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvvetleri oluşturur.

Gorecelik

Genel görelilik kuramı

Gorelilik

Genel görelilik kuramı

Görelilik Kuramı

Genel görelilik kuramı

Görelilik teorisi

Genel görelilik kuramı

Relativite

Genel görelilik kuramı

rölativite

Genel görelilik kuramı

görecelik kuramı

Genel görelilik kuramı

Kutle cekim

Kütle çekimi, nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvveti uygulamasına denir. Bu çekme kuvveti, cisimlerin kütleleriyle doğru orantılıdır.