Genel Mahkeme

Kısaca: Genel Mahkeme, (eski adıyla ''Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'' ya da kısaca ''ATİDM''), Avrupa Birliği'nin 1988 yılında Avrupa Adalet Divanı'nin işlerinin yürütülmesine yardımcı olması amacıyla kurduğu mahkemedir. İlk Derece Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin diğer mahkemelerinden önce, genel olarak doğrudan bireyler ya da şirketler tarafından açılan davalara bakar. ...devamı ☟

Genel Mahkeme, (eski adıyla Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi ya da kısaca ATİDM), Avrupa Birliği'nin 1988 yılında Avrupa Adalet Divanı'nin işlerinin yürütülmesine yardımcı olması amacıyla kurduğu mahkemedir. İlk Derece Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin diğer mahkemelerinden önce, genel olarak doğrudan bireyler ya da şirketler tarafından açılan davalara bakar. Üyeleri seçimleri her altı yılda bir yinelenen mahkeme, her Avrupa Birliği üyeden bir yargıç olmak üzere yirmi yedi yargıçtan oluşur. Görev alacak yargıçlar kendi ülkelerinin hükumetlerince seçilirler. Bu yargıçlar kendi aralarında oylama yönetimiyle mahkemeye başkanlık edecek yargıcı da belirlerler. Bugüne dek mahkemede başyargıçlık yapmış olan hukukçular ve ülkeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Başkanlar Adlandırma Kimi üye ülkelerce uygulanması reddedildiği için henüz yürürlüğe girmeyen ve Avrupa Birliği Anayasası olarak da adlandırılan Lizbon Antlaşması uyarınca Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi'nin adının Genel Mahkeme; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın adının da Adalet Divanı olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.