Türkiye'de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılan nüfus sayımıdır. TÜİK tarafından yapılan çok sayıdaki istatistik çalışmalarının en önemlisi genel nüfus sayımı'dır.

Genel Nüfus Sayımı

Türkiye'de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılan nüfus sayımıdır. TÜİK tarafından yapılan çok sayıdaki istatistik çalışmalarının en önemlisi genel nüfus sayımı'dır. 1927 yılından itibaren genellikle 5 yıllık aralarla yapılmıştır ve bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımının 2007 yılında yapılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Adrese dayalı nüfus sayımının Haziran 2007 tarihinde tamamlanacağı ve sonuçların açıklanacağı bildirilmiştir. Ancak belirtilen tarihte sayım tamamlanamamıştır. Bu önemli çalışmanın Ekim 2007 sonu itibarıyle hala bitirilememiş olması ve kamuoyuna tatminkar bir açıklama yapılmamış olması, kurumun saygınlığının zedelendiği yorumlarının yapılmasına neden olmuştur.GENEL NÜFUS SAYIMINDA YILLARA GÖRE TÜRKİYE NÜFUSU:

1927 13648270

1935 16158018

1940 17820950

1945 18790174

1950 20947188

1955 24064763

1960 27754820

1965 31391421

1970 35605176

1975 40347719

1980 44736957

1985 50664458

1990 56473035

1997 62865574

2000 67803927

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar