Genetik determinizm (veya Genetik gerekircilik) genlerin fiziksel ve davranışsal fenotipleri belirlediği inancıdır.

Genetik determinizm

Genetik determinizm (veya Genetik gerekircilik) genlerin fiziksel ve davranışsal fenotipleri belirlediği inancıdır.

Yanıtlar