Genetik katkı veya genetik karışım, daha önce birbirlerinden ayrılmış olan iki veya daha fazla popülasyonlardan gelen bireylerin tekrar birbirleriyle karışarak melezleşmeye başlaması ile oluşur. Genetik katkı, yeni bir genetik soyun başlaması ile sonuçlanır.

Genetik karışım

Genetik katkı veya genetik karışım, daha önce birbirlerinden ayrılmış olan iki veya daha fazla popülasyonlardan gelen bireylerin tekrar birbirleriyle karışarak melezleşmeye başlaması ile oluşur. Genetik katkı, yeni bir genetik soyun başlaması ile sonuçlanır.

Ayrıca bakınız

*Gen akışı *Irk karışımı *Melez *Katkı eşleştirmesi

Dış bağlantılar

* * *

Yanıtlar