Genetik materyal

Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA)'dır.

Genetik materyal

Genetik materyal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: nükleik asit

İlgili konuları ara

Yanıtlar