Genetik Tanı Merkezi

Genetik tanı merkezleri, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, enstitülerde ve özel kurumlarda bulunabilir. Bu merkezlerin amacı, kalıtsal olduğu bilinen hastalıkların tanısında, tedavisinde ve daha sonraki genetik danışmada gerekli olabilen prenatal ve/veya postnatal genetik testleri yapmaktır.

Tanım

Genetiktanı merkezleri, üniversite, araştırma hastanelerinde, enstitülerde ve özel kurumlarda bulunabilir. Bu merkezlerin amacı, kalıtsal olduğu bilinen hastalıkların tanısında, tedavisinde ve daha sonraki genetik danışmasında gerekli olabilen genetik testleri yapmaktır.

Türkiye`deki bazı genetik tanı merkezleri

Alfabetik

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Genetik Tanı Merkezi ilgili konular

 • Ailevi Akdeniz Ateşi

  Ailevi Akdeniz Ateşi (), veya Ermeni HastalığıKitap kaynağı
 • Spondiloartrit

  Periferik eklemlerin yanında aksiyal iskelet eklemlerinde de iltihaba yol açan multisistemik bir hastalık gurubunu içerir. Spondiloartrit-seronega
 • Genetik danışma

  Genetik danışma ailevî bir hastalığa yakalanmış kişilerin, gelecek nesillerinin, birinci dereceden ve ikinci dereceden yakın akrabalarının
 • Genetik tanı merkezi

  Genetik tanı merkezleri, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde, enstitülerde ve özel kurumlarda bulunabilir. Bu merkezlerin amacı, kalıtsa
 • Medikal genetik

  Medikal genetik, kısaca, genetiğin tıbba uygulanmasıdır. Medikal genetik, genel olarak, kalıtımsal varyasyonun, insan sağlığı ve hastalıkl
 • İmmünogenetik

  İmmünogenetik; bağışıklık sistemiyle genetik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan tıbbi araştırmaların bir dalıdır.
 • Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü

  Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki bitkisel çeşitlilik, sığırcılık, arıcılık gibi alanlarda araştırmalar ve uygulamalar
 • Kromozom 22 (insan)

  Kromozom 22, insan genomunda toplamda 23, otozom olaraksa 22 adet bulunan kromozom çiftlerinden biridir. Normal insan genomundaki tüm otozomlar içi
 • Asperger sendromunun tanısı

  Asperger sendromunun tanısı, standard tanı ölçütleri sosyal etkileşimde bozukluk, yineleyici ve stereotipik davranış ve ilgiler, ve dil becer