"Genetiği değiştirilmiş ürünler" "Genleri Modifiye Organizmalar (GMO)" "Genleriyle oynanmış besinler" vb. adlarla da bilinir. Genetik Mühendisliği ürünleri teknolojisi, yaşayan organizmaların genetik yapısını değiştirmeyi ve elde edilen yeni ürünleri piyasaya sürmeyi hedefleyen bir çalışma alanıdır.

Genleri değiştirilmiş besinler

"Genetiği değiştirilmiş ürünler" "Genleri Modifiye Organizmalar (GMO)" "Genleriyle oynanmış besinler" vb. adlarla da bilinir. Genetik Mühendisliği ürünleri teknolojisi, yaşayan organizmaların genetik yapısını değiştirmeyi ve elde edilen yeni ürünleri piyasaya sürmeyi hedefleyen bir çalışma alanıdır.

Genetik biliminin ilk olarak 19. yüzyılda Avusturyalı bilimci Gregor Mendel tarafından başlatıldığı kabul edilir. İngiliz bilimadamları James Watson ve Francis Crick`in 1953`te DNA`nın çifte sarmal yapısını çözmeleriyle genetik bilimi büyük bir ivme kazanmıştır. Kayıtlı ilk genetiği değiştirilmiş ürünler 1990`lı yıllarda İngiltere`de piyasaya sürülmüştür.

Genleri değiştirilmiş ürünler toplumda tartışma konusudur. Genetik mühendisliğini savunan firmalar çalışmalarının tıp alanında gelişme getireceğini, dünyadaki açlığı azaltacağını, tarımda üretimi arttıracağını öne sürmektedirler. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesine karşı olanlar ise, esas hedefin dünyadaki gıda, tıbbi ürünler, tohum vb. sektörlerini kontrol altına almak ve tekel oluşturmak olduğunu savunmaktadır. Bilim insanlarının önemli bir bölümü de bu ürünlerin potansiyel tehlike oluşturduğunu savunmakta, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açabilecekleri konusunda kamuoyunu uyarmaktadır.

Genleri değiştirilmiş besinler şu anda Kuzey Amerika`da yaygın olarak kullanılmakta, Avrupa kıtasında ise sıkı denetim altında tutulmaktadır. Bazı Avrupa ülkeleri, ABD`den besin ithalatını genleri modifiye ürün içerebileceği endişesiyle yasaklamış veya kısıtlamıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar