Genomik

Kısaca: Genomik, kromozomların dizilenmesi tekniklerini uygularak, organizmaların genomlarını, yani bir organizmadaki genler bütününü inceleyen bir biyoteknoloji disiplinidir. ...devamı ☟

Genomik
Genomik

Genomik, kromozomların dizilenmesi tekniklerini uygularak, organizmaların genomlarını, yani bir organizmadaki genler bütününü inceleyen bir biyoteknoloji disiplinidir. İnsan genomunun (kromozomlarda yapılanmış üç milyar baz çiftinin, DNA bütününün) yapısını, bileşimini ve evrimini inceler ve DNA'da biyolojik bir anlamı olabilecek birimleri (genler, çevrilmeyen transkripsiyon birimleri, mikroRNA'lar, düzenleme üniteleri, transkripsiyon faktörleri olan promotörler, CNG alfa ve beta kanalları vs.) tanımlamaya çalışır. Bu disiplin 20.yy.'ın sonunda insan genomunun ilk haritasının yayımlanmasıyla medyatik bir konum kazanmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Genomik Resimleri

Oliver Smithies
6 yıl önce

hedeflemesi ve nakavt fare tekniklerinde kullanılacak transgenik DNA ve genomik DNA arasındaki homolog rekombinasyon tekniğini keşfetmiş, 10 Ocak 2017'de...

Gen duplikasyonu
6 yıl önce

çok müsaittirler. Bu genomik düzen değişikliklere non-alelik homolog rekombinasyon mekanizması neden olur. Bunun sonucu genomik varyasyonlar gen dozajına...

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı
6 yıl önce

gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca İnsan Genom Projesi kapsamında yapılan genomik araştırmaları yönlendirmektedir. Bakanlık merkezi Washington, DC'nin güneybatısında...

Tamamlayıcı DNA
3 yıl önce

versiyonudur. Ökaryotlarda, mRNA polipeptid dizinimin belirlenmesinde genomik dizinimden daha yararlıdır. Çünkü, intronlar kesilip atılmıştır. Araştırmacılar...

DNA Mikroçip
6 yıl önce

çok sayıda genin ifade (İngilizce: expression) düzeyinin gözlemlenmesinde veya karşılaştırmalı genomik hibridizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır....

Biyoenformatik
3 yıl önce

teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. En dar tanımı ile genomik sekansları destekleyen biyolojik veritabanlarının oluşturulması ve işletilmesi...

Biyoenformatik, Biyoloji-altdal, ABD, Anatomi, Bakteri, Bakteriyoloji, Bilişim, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji
Hücre döngüsü
3 yıl önce

arasında meydana gelmektedir. Bu aşamada çekirdekteki genomik DNA kopyalanır. Hücrenin genomik bilgisinin doğru bir şekilde kopyalanması 3 adım içermektedir:...

Protein
3 yıl önce

yapılarının sistematik olarak çözme girişimine yapısal genomik adı verilmiştir. Çeşitli organizmalara ait genomik ve proteomik veriler sayesinde araştırmacılar...

Protein, 1838, 1926, 1958, 1962, ATP, Akciğer, Alanin, Albümin, Alem, Amfibi, Biyoloji, Hücre, Canlı