Geographic coordinate system

Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir.

Geographic coordinate system

Geographic coordinate system ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Coğrafi koordinat sistemi

Yanıtlar