Georg Friedrich Handel

Kısaca: Georg Friedrich Händel (1685-1759) Johann Sebastian Bach ile iki ortak yazgıyı paylaşır: Birincisi aynı yılda, 1685'te, doğmuş olmalarıdır. İkincisi ise her ikisinin de yaşamının son yıllarında görme duyusunu yitirişidir. Händel'in çağdaşlarından Bach, İtalyan ve Fransız geleneğini Luterci birikimle kaynaştırırken; Rameau Fransız geleneğine sahip çıkmakta, Vivaldi ilerici İtalyan müziğinin temelini atmaktadır. ...devamı ☟

Georg Friedrich Handel
Georg Friedrich Handel

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Johann Sebastian Bach ile iki ortak yazgıyı paylaşır: Birincisi aynı yılda, 1685'te, doğmuş olmalarıdır. İkincisi ise her ikisinin de yaşamının son yıllarında görme duyusunu yitirişidir. Händel'in çağdaşlarından Bach, İtalyan ve Fransız geleneğini Luterci birikimle kaynaştırırken; Rameau Fransız geleneğine sahip çıkmakta, Vivaldi ilerici İtalyan müziğinin temelini atmaktadır.

Händel ise hiçbir ülkenin ulusal biçemini simgelemez, zamanının uluslararası nitelikli bestecisi olarak müzik tarihine geçer. Yapıtlarında Alman ağırbaşlılığı, İtalyan tatlı dili ve Fransız görkemi ile İngiliz koral geleneği birleşir. Kırk iki yaşından sonra İngiliz vatandaşı olduğundan adının da Almanca aslına bağlı olan Georg Friedrich Händel yerine İngiliz diline uygun şekliyle George Frideric Handel olarak değişmesini öngörür. Händel müzik tarihine opera, oratoryo, kantata ve düet gibi, daha çok vokal müzik örnekleriyle geçmiştir.

Zamanında hiçbir bestecinin ulaşamadığı kadar yaşamı sırasında uluslararası üne kavuşmuş ve ölümünden sonra da ününü kuşaktan kuşağa korumuş, şanslı bir bestecidir. Georg Friedrich Händel, 23 Şubat 1685'te Almanya'nın Halle kentinde dünyaya gelir. Babası bir berber-cerrahtır. Oğlunun hukuk okumasını istemektedir ve müzisyen olmasına karşı çıkar. Küçük Händel'in müziğe ilgisi gizliden gizliye büyür, tavanarasında bulduğu bir klavikordda sessizce kendi kendine çalışmaya başlar. Çevreden gelen öğütlerle babası, Zachou'dan ders aldırmaya razı olur.

Zachou, Halle'nin en büyük kilisesinde müzik yönetmeni, orgcu ve bestecidir. Onun yönlendirmesiyle Händel org, klavsen, obua ve keman çalmayı öğrenir. Kontrpuan temelini, çağdaş Alman ve İtalyan müzik stillerini çalışır. 1702'de Halle Üniversitesi'nin hukuk bölümüne kaydı yapılır. Aynı zamanda kilise orgcusu olarak görev alır. Bir yıl sonra Hamburg'un opera yaşamına katılır. O zamanlar bir operaevi ve canlı müzik yaşantısı olan Hamburg, genç müzisyenler için çok çekici bir merkezdir. 1706'ya dek burada kalarak Mattheson ve Keiser gibi ünlü opera bestecileriyle dostluk kurar.

On dokuz yaşında ilk operası Almira ortaya çıkar ve hemen sahnelenir. 1706-1710'a kadar yaşamım İtalya'da geçirir; Roma, Floransa, Napoli ve Venedik'te ileri gelen besteci ve müzik koruyucularıyla tanışır. Corelli, Scarlatti'ler en iyi dostları olur. Bu dönemin başlıca ürünleri, moteller, İtalyan kantataları, bir oratoryo ve Agrippina adlı operadır. Händel dindışı olan İtalyan kantatalarında İtalyan diline uyan yeni bir melodi akışı geliştirir. Bu deyiş onun operalarındaki başarısına ışık tutacaktır.

Yirmi beş yaşında Hannover'e müzik yönetmeni olarak gittiğinde artık besteciliği belli bir stile ulaşmıştır. Ancak bu görevi çok kısa sürer. Bu arada İngiltere'ye gidip Rinaldo adlı operasını sahneleyerek büyük ilgi toplar. Londra'da tiyatro dünyası yeni canlanmaktadır. Ama opera henüz tanınan bir tür değildir. Rinaldo'nun ilk yorumu olay yarattığı halde İtalyanca olması İngilizleri kızdırır. Bu arada Händel görev yeri olan Hannover'e döner, Prenses Caroline için düetler yazar ve İngilizce öğrenir. 1712'de Hannover valisi olan patronundan belli bir süre için izin isteyerek yine Londra'ya gider ve yaşamının sonuna dek oraya yerleşir.

Händel İngiltere'ye ikinci gidişinde, Lord Burlington adındaki sanat koruyucusu bir ünlü kişinin evinde kalır ve günün birçok edebiyatçısı ile dost olur. Kendini İngiliz Sarayı'na kabul ettirmeye başlamıştır. Te Deum ve Jubilate gibi dinsel besteler yapar. 1713'te Kraliçe Anne'e yazdığı övgü (kaside) için ödüllendirilir. Bir yıl sonra Kraliçe ölür ve Hannover'deki patronu I. George, İngiltere'nin kralı olur. Söylentilere göre bu eski patronun gönlünü yeniden kazanabilmek için Händel, onun Thames nehri üzerindeki bir partisini kutlamak üzere Su Müziği'ni besteler. Händel'e çifte maaş getiren bu konçerto grosso, tarihe bıraktığı en ünlü çalgı yapıtı olmuştur.

Händel hala İtalyan stilinde yazmaktadır. Bir yandan da koral müzik gibi İngiliz müziğinin karakteristik yönlerim araştırır. 1717'de Chandos Dükü'nün Londra dışındaki malikanesinde sürekli bestecilik görevi alır. 1720'ye dek hem dinsel içerikli, hem de dramatik müzikler besteler. Dinsel yapıtları arasında 11 tane Chandos Anthem'i vardır. Bunlar Purcell geleneğini, İtalyan melodisinin güzelliğini ve Anglikan Kilisesi'nin dünyaya bağlı görüşünü sergiler. Aynı dönemde Händel'in ilk İngiliz oratoryosu Esther ile Acis ve Galatea operası ortaya çıkar.

1720-28 anısında Londra halkına İtalyan opera truplarını getirmek için kurulan Kraliyet Müzik Akademisi'nin yöneticisi olur. Ve Händel (artık adını İngilizceleştirmiştir) bu dönemde Jül Sezar gibi en güzel operalarını besteler. Kral II. George'un taç giyme töreni için 1727'de yazdığı anthem Zadok the Priest, o günden beri her taç giyme töreninde çalınmaktadır. 1730'da İtalyan tipi operaların modasının geçtiğini görerek bir yenilik arar. Artık İngilizce olarak oratoryolar yazılmalıdır. Bestelediği 26 oratoryo bundan sonraki İngiliz müziğim yıllarca etkileyecektir. 1741'de altı hafta içinde bestelediği Mesih (Messiah) ilk kez 1742'de Dublin'de yorumlanır. Yalnız Händel'in yapıtları arasında en çok çalınıp sevileni değil, tüm İngiliz müzik dünyasında en çok sevilen koral yapıt olarak tarihe geçer.

Mesih, İsa'nın doğmadan önceki, dünyadaki ve ölümünden sonraki yaşamını Tevrat ve İncil'e dayanarak öyküleştirir. Özellikle rejoice ve hallelujah bölümlerindeki ritmik canlılık, koronun yarattığı etki, Händel'in artık yalnı küçük, varlıklı bir sınıfı değil, daha geniş halk kitlelerini coşturabildiğini kanıtlar. Londra'daki yorumu izleyen Kral II. George, hallelujah bölümünde kendini tutamayarak ayağa fırladığından bugün bile bu bölümün ayakta dinlenmesi gelenek halini almıştır.

Händel daha geniş kitleye seslenebilmek amacıyla bundan böyle dinsel içerikli oratoryolar ya da oratoryo tipi mitolojik operalar besteler. Her oratoryosunda İncil'den bir öykü anlatmakta ve solistler öykünün kahramanlarını canlandırmaktadır. Bu oratoryo ruhlu operalar bazen kiliselerde seslendirilebildiği gibi çoğu zaman tiyatro sahnelerinde yer almaktadır. Çünkü hala zaman zaman Kilise otoriteleri, kalabalık bir orkestranın fazla dünyasal olduğunu, kilisenin kutsal havasını bozduğunu savunurlar. Händel bu tür oratoryolarının sonuncusu olan Jephtha'1751'de yazar. Ayrıca oratoryolarının arasında bir org konçertosu yorumlamayı gelenek haline getirmiştir. Bu yoldan yazdığı org konçertolarının sayısı 16'yı bulur. Org konçertolarının solo bölümü ise Händel'in o andaki doğaçlamasının ürünüdür.

Händel hiç evlenmemiş, hakkında hiçbir aşk söylentisi de çıkmamıştır. Resimlerinden anladığımız kadarıyla oldukça iri yapılı, yemeye ve içmeye düşkün bir adamdır. En büyük merakı, içinde Rembrandt tablolarının da yer aldığı özel resim koleksiyonu ile ilgilenmek ve saatlerce klavsen çalmaktır. Klavseninin çok çalınıp aşınmaktan tuşlarında delikler açıldığı söylenir. Zekası, esprisi ile çevresinde sevilip sayıldığı, zamanın diğer müzisyenlerinden üstünlüğü sayesinde müziğinden para kazanabildiği ve rahat bir yaşamı olduğu bilinir. Händel 1753'te görme duyusunu iyice yitirir. Konserlere katılmakta, org çalmayı sürdürmektedir. Önceleri belleğine güvenir, giderek doğaçlama yapmaya başlar. Son yıllarında yalnız yaşamayı yeğ tutar, çevreden kendini çeker. Nisan 1759'da 74 yaşında öldüğü zaman cenazesine 3000 Londralının katıldığı söylenir. Mezarı Westminster Abbey'dedir.

Händel bugün İtalyan tipi operalarından çok İngiliz tipi oratoryoları ile tanınmaktadır. Sayıları 40'ı aşan operası, 30'un üstünde oratoryosu vardır. Onu bir orkestra müziği bestecisinden çok vokal müzik bestecisi olarak anmaktayız. Oysa başta Su Müziği olmak üzere, yazdığı konçerto grossoları, süitleri, konçertoları, oda müziğine katkılarıyla ve özellikle klavsen için yazdığı pek çok yapıtı ile, çalgı müziğine de yeni bir soluk getirmiştir.

Händel'in müzik tarihindeki önemi her şeyden önce olgun Barok müziğine katkıları ve 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra filizlenen Klasik dönemin ilk ışıklarını yakmasıdır. Koro yapıtlarının görkemi, gerek ses, gerekse çalgı müziğinde Barok dönemin karşıtlık ilkesini uygulayışı, melodi ve armoni anlayışındaki netliği, ayrıca oratoryoları ile orta sınıfa seslenmesi, Händel'i bir sonraki Klasik döneme bağlayan etkenlerdir. Kimi ayrıntılarda Händel'in daha sonraki çağın romantizmini bile haber verdiği söylenebilir: Örneğin operalarında doğayı betimlemesi, dramatik sahneleri müziği ile resimlemesi, 19. yüzyılın Romantik bestecilerinde gördüğümüz özelliklerdir.

Händel'in Mesih oratoryosu yazılmamış olsaydı, Mozart'ın Requiemi, Haydn'ın Adem ve Havva veya Yaratılış Oratoryosu, Beethoven'in Dokuzuncu Senfoni'si ve Romantik bestecilerin nice oratoryo ve requienı gibi korolu yapıtları ortaya çıkabilir miydi?

Başlıca Yapıtları;Operalar: (40'tan fazla operası vardır) Almira (1705); Agrippina (1709); Rinaldo (1711); Silla (1714) Jul Sezar (Griulio Cesare in Egitto) (1724); Rodelinda (1725); Orlando Furioso (1733); Ariodante; Alcina (1735); Berenice (1737); Serse (1738).

;Oratoryolar: (30'dan fazla oratoryosu vardır) Est-her(1732); Acis ve Galatea (1718,1732); Athalia (1736); Alexander's Feast (1736); Saul (1739); Israelin Egypt (1739); Messiah (1742); Samson (1743); Semele (1743); Belshazzar (1744); Judas Maccabaeus (1746); Joshua (1747); Solomon (1748); Jephtha (1751).

;Diğer vokal müzikleri: Chandos için 11 anthem, taç giyme törenleri için 4 anthem; Te Deum ve Jubilate (1713), 100'den fazla İtalyan kantatası; Kraliçe Anne'in doğumgünü için kaside (1713); 9 Alman Aryası (1729); triolar, düetler ve çeşitli şarkılar.

;Orkestra müziği: Su Müziği (Water Music) (1717); 6 konçerto grosso (1734); 12 Büyük Konçerto (1740); Music for Royal Fireworks (1749); org konçertoları, süitler, uvertürler.

;Oda müziği: Trio sonatlar, blokflüt, flüt, keman, obua sonatları.

;Klavsen yapıtları: Süitler, dans bölümleri, aryalar, prelüdler, chaconne'lar ve fügler. "Harmonious Blacksmith" (Uyumlu Demirci Ustası)-1720'de yazdığı 5. Klavsen Süiti'nin ilk seti olan arya ve çeşitlemelerdir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

George Frideric Handel
1 yıl önce

Georg Friedrich Händel, (d. 5 Mart 1685; Halle, Almanya - ö. 14 Nisan 1759; Londra, İngiltere), müzik tarihine opera, oratoryo, kantata, düet gibi vokal...

Georg Friedrich Hí¤ndel, 1685, 1702, 1703, 1705, 1706, 1712, 1713, 1714, 1717, 1719
Georg Friedrich Handel operaları listesi
4 yıl önce

Bu liste Georg Friedrich Handel (d. 23 Şubat 1685 – ö. 14 Nisan 1759) tarafından hazırlanmış olan opera eserlerinin tam bir listesidir. Özel olarak belirtilmemişse...

Friedrich Wilhelm Zachau
4 yıl önce

öğrencisi de yetiştirmiştir. Öğerencilerinden en tanınmışı Georg Friedrich Händel'dir. Handel, henüz 7 ve 9 yaşları arasında iken Zachau'nun öğrencisi olup...

Friedrich Wilhelm Zachau, 1663, 1684, 17. yüzyıl, 1710, 1712, Alman, Almanya, Georg Friedrich Hݤndel, Kişi, Taslak
Rhadamistus
4 yıl önce

tarafından desteklenen bir isyan hareketi ile tahttan indirildi. Georg Friedrich Handel, Radamisto (1720) operasında libretto olarak, Domenico Lalli’nin...

Barok
1 yıl önce

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann Barok tarzında eser vermiş kişilere örnek olarak...

Barok, Antonio Vivaldi, Barok Müzik, Caravaggio, Georg Friedrich Handel, Georg Philipp Telemann, Gianlorenzo Bernini, Johann Sebastian Bach, Rembrandt, Sanat, Taslak
Georg Philipp Telemann
1 yıl önce

bestecisi olarak bilinir ve Johann Sebastian Bach’ın çağdaşı, Georg Friedrich Handel'in de yakın arkadaşıdır. Günümüzde Bach, daha büyük bir besteci kabul...

Georg Philipp Telemann, 14 Mart, 1681, 1720, 1721, 1767, 25 Haziran, Bach, Barok müzik, Georg Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach
Agrippina (opera)
1 yıl önce

bilinmekteir. Handel'in Agrippina eserinin III. perde'sinde Bel piacere aryası. Şarkıcı:Alyssa Veteto: Opera George Frideric Handel Georg Friedrich Handel operaları...

Ariodante
1 yıl önce

Sa trionfar ognor virtute in ogni cor Opera George Frideric Handel Georg Friedrich Handel operaları listesi İngilizce Wikipedia ""Ariodante" maddesi Tarih:08...