Georges Cuvier

Kısaca: Georges Cuvier (1769-1832) Fransız bilim adamı ve rahip. ...devamı ☟

Georges Cuvier (1769-1832) Fransız bilim adamı ve rahip. Hayatı Doğa tarihi konusundaki yeteneğini genç yaşta kanıtlayarak daha on beş yaşında Stuttgart akademi kolejine burslu öğrenci olarak alınan Georges Cuiver , öğrenimini tamamladıktan sonra, Caen'da Héricy ailesinin yanında eğitimci olarak çalışmaya başladı ve kıyı kesiminde yaşayan hayvan topluluğunu inceleme olanağı buldu.1795'te, Paris'li bilim adamlarıyla, özellllikle de Jardin des Plantes'ın yöneticisi Êtienne Goeffroy Saint-Hilaire'le ilişki kurdu.Saint-Hilaire'in aracılığıyla Paris'e getirtilerek mesleğinde hızla yükseldi:Muséum'da ve College de France'ta ders verdi;Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi,Bilimler Akademisi üyesi ve sürekli sekreteri, Fransız Akademisi üyesi (1818) oldu ; baron ünvanı verildi ve Yüksek Meclis üyeliğine getirildi. Karşılaştırmalı anatominin, bilimsel paleontolojinin kurucusu olan Cuvier ' den önce, fosiller konusundaki kavramlar belli belirsizdi ve hiçbir desteği olmayan yorumlara yol açıyorlardı.Cuvier, fosillerin ortadan kalkmış hayvanların kalıntıları olduğunu kanıtlayıp, dış görünüşlerini ve yaşama biçimlerini yeniden belirlemeyi başaran ilk bilim adamı oldu.(Montmartre'daki alçıtaşları içinde ortaya çıkarılan memelilerin dış görünüşlerini belirlemesi,çağdaşlarını büyük ölçüde etkiledi)Fosillerin dış görünüşlerini belirleme çalışmalarını, organların karşılıklı ilişkileri ilkesine dayandırarak, bu ilkeyi 1825'te ortaya koydu: Bir canlı "beden bölümleri karşılıklı olarak birbirine denk düşen" bir bütündür: " ayrı ayrı ele alınan her bölüm , öbür bölümleri belirtir ve oluşturur" ; sözgelimi etçil memelilerin, eti sindirebilen mideleri, avları yakalayabilen tırnakları, kesici dişleri, çiğneyici güçlü kasları, ve bunun gibileri vardır. Önemli Bir Çalışma Cuvier , paleontoloji alanındaki buluşlarının ışığında, yerin tarihini 4 bölüme ayırmış, ama , çağdaşı Lamarck'ın uyguladığı evrim düşüncesinden söz etmemiştir.Cuvier'e göre, bütün hayvanlar tek bir tanrısal yaratıktan gelirler ve tümü her devirde yaşamışlardır ; ama "yer küredeki köklü değişiklikler" (tufanlar,denizlerin kuruması vb), belirli bölgelerdeki hayvan topluluklarını yok etmiş ve bu hayvanların yerini başka yerlerden gelen hayvanlar almıştır.Görüldüğü gibi, canlıların ard arda yaradılış kuramı Cuvier'e yanlışlıkla mal edilmiştir; günümüzde, yapıtlarında yer alan ve evrimci görüşleri çağrıştıran bazı düşüncelerin, Protestan inancının etkisiyle oluştuğu sanılmaktadır.Bununla birlikte, çalışmaları bütünüyle ele alındığında, biyolojiye çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cuvier, fizyoloji,çevrebilim,biyokimya vb alanlarda da pek çok modern görüşe yer vermiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cuvier gagalı balinası
1 yıl önce

baş iskeletine dayanılarak Georges Cuvier tarafından Sur les Ossemens fossiles (1823) eserinde ilk kez tasvir edildi. Cuvier s Beaked Whale / Ziphius...

Georges-Louis Leclerc
4 yıl önce

unvanı almıştır. Buffon'un değerli çalışmaları, Jean-Baptiste Lamarck ve Georges Cuvier de dahil olmak üzere, gelecek iki nesil boyunca birçok natüralisti etkilemiştir...

Katastrofizm
1 yıl önce

kıyamet kuramı, paleontoloji'yi büyük oranda geliştiren Fransız anatomist Georges Cuvier (1769-1832) tarafından ileri sürülen ve katmanlar arasındaki her bir...

Türlerin transmutasyonu
4 yıl önce

Robert Chambers da vardır. Dönemin bilim dünyasının etkili isimlerinden Georges Cuvier, Richard Owen ve Charles Lyell bu ilk dönem evrim teorilerine şiddetli...

Paleontoloji tarihi
4 yıl önce

17. ve 18. yüzyıllarda daha iyi anlaşıldı. 18. yüzyılın sonlarında Georges Cuvier, uzun zamandır soy tükenmesi gerçeği hakkında devam eden tartışmalara...

Bataklık kuyruksüreni
1 yıl önce

yer almaktadır. Atilax cins adı 1826'da Frédéric Cuvier tarafından tanımlandı. 1829'da Georges Cuvier, Herpestes paludinosus bilimsel adını kullanarak...

1832
1 yıl önce

31 Ağustos - Everard Home, İngiliz cerrah (d. 1756) Frederich Kuhlau Georges Cuvier Johann Wolfgang von Goethe Jeremy Bentham Mustafa Behçet Efendi Müştak...

1832, 18. yüzyıl, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836
Pürüzlü dişli yunus
4 yıl önce

ve tropikal sularda rastlanır. Pürüzlü dişli yunus türü ilk olarak Georges Cuvier tarafından 1828'de tanımlanmıştır. Bu türün tek başına yer aldığı Steno...