Georges Cuvier

Georges Cuvier (1769-1832) Fransız bilim adamı ve rahip.

Georges Cuvier (1769-1832) Fransız bilim adamı ve rahip. Hayatı Doğa tarihi konusundaki yeteneğini genç yaşta kanıtlayarak daha on beş yaşında Stuttgart akademi kolejine burslu öğrenci olarak alınan Georges Cuiver , öğrenimini tamamladıktan sonra, Caen'da Héricy ailesinin yanında eğitimci olarak çalışmaya başladı ve kıyı kesiminde yaşayan hayvan topluluğunu inceleme olanağı buldu.1795'te, Paris'li bilim adamlarıyla, özellllikle de Jardin des Plantes'ın yöneticisi Êtienne Goeffroy Saint-Hilaire'le ilişki kurdu.Saint-Hilaire'in aracılığıyla Paris'e getirtilerek mesleğinde hızla yükseldi:Muséum'da ve College de France'ta ders verdi;Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi,Bilimler Akademisi üyesi ve sürekli sekreteri, Fransız Akademisi üyesi (1818) oldu ; baron ünvanı verildi ve Yüksek Meclis üyeliğine getirildi. Karşılaştırmalı anatominin, bilimsel paleontolojinin kurucusu olan Cuvier ' den önce, fosiller konusundaki kavramlar belli belirsizdi ve hiçbir desteği olmayan yorumlara yol açıyorlardı.Cuvier, fosillerin ortadan kalkmış hayvanların kalıntıları olduğunu kanıtlayıp, dış görünüşlerini ve yaşama biçimlerini yeniden belirlemeyi başaran ilk bilim adamı oldu.(Montmartre'daki alçıtaşları içinde ortaya çıkarılan memelilerin dış görünüşlerini belirlemesi,çağdaşlarını büyük ölçüde etkiledi)Fosillerin dış görünüşlerini belirleme çalışmalarını, organların karşılıklı ilişkileri ilkesine dayandırarak, bu ilkeyi 1825'te ortaya koydu: Bir canlı "beden bölümleri karşılıklı olarak birbirine denk düşen" bir bütündür: " ayrı ayrı ele alınan her bölüm , öbür bölümleri belirtir ve oluşturur" ; sözgelimi etçil memelilerin, eti sindirebilen mideleri, avları yakalayabilen tırnakları, kesici dişleri, çiğneyici güçlü kasları, ve bunun gibileri vardır. Önemli Bir Çalışma Cuvier , paleontoloji alanındaki buluşlarının ışığında, yerin tarihini 4 bölüme ayırmış, ama , çağdaşı Lamarck'ın uyguladığı evrim düşüncesinden söz etmemiştir.Cuvier'e göre, bütün hayvanlar tek bir tanrısal yaratıktan gelirler ve tümü her devirde yaşamışlardır ; ama "yer küredeki köklü değişiklikler" (tufanlar,denizlerin kuruması vb), belirli bölgelerdeki hayvan topluluklarını yok etmiş ve bu hayvanların yerini başka yerlerden gelen hayvanlar almıştır.Görüldüğü gibi, canlıların ard arda yaradılış kuramı Cuvier'e yanlışlıkla mal edilmiştir; günümüzde, yapıtlarında yer alan ve evrimci görüşleri çağrıştıran bazı düşüncelerin, Protestan inancının etkisiyle oluştuğu sanılmaktadır.Bununla birlikte, çalışmaları bütünüyle ele alındığında, biyolojiye çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cuvier, fizyoloji,çevrebilim,biyokimya vb alanlarda da pek çok modern görüşe yer vermiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Georges Cuvier ilgili konular

 • Gümüş balığı

  Gümüş balığı (''Atherina''), gümüş balığıgiller (Atherinidae) familyasından kemikli balık cinsi.
 • Marmorata alabalığı

  Mermer alabalık (Salmo trutta marmorata), Salmonidae familyasına ait olan bir alabalık alt türü. Slovenya'nın Isonzo ırmağı'nda ve Güney ve
 • Paskuyruk jakamar

  Paskuyruk jakamar, (Galbula ruficauda) Galbulidae familyasından bir kuş türüdür. Paskuyruk jakamar, en iyi bilinen türlerden biridir.
 • Cam kedibalığı

  Cam kedibalığı (Kryptopterus bicirrhis), doğal yaşam alanı Güneydoğu Asya olan, yaklaşık 12-15 cm boyunda olan barışçıl bir balık tür
 • Küçük panda

  Küçük panda (Ailurus fulgens), Kızıl panda olarak da bilinir, etçiller (Carnivora) takımından çok ürkek ve tehlike altında olan bir tür.
 • Cüce kayman

  Cüce kayman (Paleosuchus palpebrosus), alligatorgiller (Alligatoridae) familyasından Güney Amerika'nın kuzeyinde yaşayan en küçük timsah tür
 • Katastrofizm

  Katastrofizm veya kıyamet kuramı, paleontoloji'yi büyük oranda geliştiren Fransız anatomist Georges Cuvier (1769-1832) tarafından ileri sürül
 • Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon

  Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, ( 7 Eylül 1707 – 16 Nisan 1788) Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı.
 • Georges Cuvier

  Georges Cuvier (1769-1832) Fransız bilim adamı ve rahip.
 • Türlerin transmutasyonu

  Türlerin transmutasyonu, Jean-Baptiste Lamarck'ın 1809 yılında bir türün başka bir türe değişimini açıklayan teorisi için kullandığı b