Gepidler

Kısaca: Gepidler, Vistül Nehri'nin etrafında hüküm sürmeye başlamış Cermen kökenli bir doğu kavmidir. MS 1-3. yüzyıllarda hüküm sürmüşlerdir. Zaman geçtikçe Karpatlar'a ve Tuna Nehri'ne doğru topraklarını genişlettiler. Hun akınlarıyla batıya doğru çekilmek zorunda kaldılar. En bilindik kralları Kral Ardaric'tir. Başlangıçta Attila'nın komutanlarından olan Ardaric, onun ölümünden sonra Hunlara isyan ederek, Attila'nın oğlu İlek'i 454 yılında Nedao Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. Gepidlerin siyasi varl ...devamı ☟

Gepidler
Gepidler

Gepidler, Vistül Nehri'nin etrafında hüküm sürmeye başlamış Cermen kökenli bir doğu kavmidir. MS 1-3. yüzyıllarda hüküm sürmüşlerdir. Zaman geçtikçe Karpatlar'a ve Tuna Nehri'ne doğru topraklarını genişlettiler. Hun akınlarıyla batıya doğru çekilmek zorunda kaldılar. En bilindik kralları Kral Ardaric'tir. Başlangıçta Attila'nın komutanlarından olan Ardaric, onun ölümünden sonra Hunlara isyan ederek, Attila'nın oğlu İlek'i 454 yılında Nedao Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. Gepidlerin siyasi varlıkları 3. yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalktı. * http://www.maximumbilgi.com/default.asp?sx=mkl&ID=4401 * Sabah Tarih Atlası

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gepidler Resimleri

Doğu Cermen Dilleri
5 yıl önce

Cermen dilleri konuşan gruplar: Bastarnae Burgundlar Gotlar Kırım Gotları Gepidler Greutungi Ostrogotlar Tervingler Vizigotlar Heruliler Lemovii Lugii Burii...

Lombardlar
3 yıl önce

Lombardlar, doğuda Slavlar ve Heruliler ile komşuydu. 527'de Lombardlar, Gepidler (veya Kepidler)'i yenerek Pannony Yöresi'ne kadar büyüdüler. İslam'ın yayılışı...

Lombardlar, Alman, Elbe Nehri, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Milano, Oder Nehri, Ren Nehri, İtalya, Şarlman, Lombardia
Cermenler
3 yıl önce

arasında yaşayan kabilelerin Cermenler olduğu kabul edilir. Vandallar, Gepidler ve Gotlar Güney İsveç'ten göç edip Oder ve Vistül ırmakları arasındaki...

Germenler, Almanya tarihi, 1848 Devrimleri, 9. yüzyıl, Alman Milli Birliği'nin Kuruluşu, Alman yeniden birleşmesi, Alman İmparatorluğu, Almanya, Almanya tarihi, Barbar akınları, Batı Almanya
Petrovaradin
6 yıl önce

yüzyıldaki Hun saldırıları sonucunda tahrip oldu. Kasaba sırasıyla Ostrogotlar, Gepidler ve Lombardlar' ın hakimiyetine geçti. MS 5. yüzyılın sonlarında Bizanslılar...

I. Bayan
3 yıl önce

arasında hüküm süren ilk kağanı. 567 yılında Gepidler'in ezeli düşmanı Lombardlarla iş birliği yaparak Gepid Krallığı'nın büyük bölümünü sona erdirmişlerdi...

Ostrogotlar
3 yıl önce

konuşulan diller arasında İran-Aryan dili konuşan Sarmatlar; Almanca konuşan Gepidler; Trakyalıca konuşan Trakyalılar ve diğer azınlık Keltçe ve Trakyalıca diller...

Cermenler, Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü, Gotlar, Vizigotlar, İskandinavya
Avarlar
3 yıl önce

bölgede o tarihte Gepidler oturmaktaydı. Ardından Avarlar, 567 yılında Gepidler'in ezeli düşmanı Lombardlarla işbirliği yaparak Gepid Krallığı'nın büyük...

Asya Avar İmparatorluğu, Avrupa, Belgrad, Bumin Kağan, Dağıstan, Germenler, Göktürkler, Kafkasya, Kafkasya Avarları, Kore, Macaristan
Zeno (imparator)
3 yıl önce

güneyinde bulunan Bizans arazilerine talan için hücum eden Hunlara ve Gepidler'e karşı başarılı seferler yaparak bu hücumları dururdu. I. Leo öldüğü zaman...