Ger��Ek Kuzey

Malzemelere dürüstlük

Malzemelere dürüstlük (İngilizce: Truth to materials) modern mimarlık akımı içinde yaygın bir prensip olup postmodern mimariye karşı geliştirilmiş prensiplerden birisidir.

Gerçek kuzey

Gerçek kuzey veya coğrafî kuzey, Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya göre coğrafî Kuzey Kutbu'nun istikameti.

kuzey

Kuzey (eskidil: şimal), dört ana yönden biri.

Coğrafi kuzey

Coğrafi kuzey, kuzey kutbunda tam 90 derece kuzey noktasıdır. Dünyanın küre biçiminde olması dolayısıyla sürekli kuzeye gidilirse bir noktada daha fazla kuzeye gidilemeyecek, dünyanın en tepesi olarak adlandırılabilecek bir nokta bulunması gerekir. Böyle...

ISO 639:g

Ek

Türkçede ekler, yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler Türkçedeki en önemli dil yapılarındandır.

Çan Kay Şek

Çan Kay Şek (Ekim 31, 1887 – Nisan 5, 1975), Çin'de Sun Yat-sen'in 1925 yılındaki ölümünden sonra Çin Nasyonal Partisi'nin (Kuomintang) (ÇNP) başına geçen askeri ve politik bir liderdir. Kuzey Seferin'de kumandan olarak Çin'i mahalli diktatörlere karşı bi...

Tomáš Došek

MARPOL

''Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi''. İngilizce Marine Pollution teriminden türetilmiştir. Kısaca MARPOL 73/78 olarak ifade edilir.