GERDEK (türkçe) anlamı
1. gelin ile güveyin düğün gecesi yalnız kalmaları.
2. gelinle güveyin ilk kez birlikte olmaları
zifaf.
GERDEK (türkçe) anlamı
3. Gelin ve damadın düğün gecesi baş başa kalmaları ve ilk kez birlikte olmaları.
2. anlamı Zifaf:
İki yüz yaşına bastıktan sonra mı gerdek sefası süreceğiz acaba?- F. R. Atay.
GERDEK (türkçe) anlamı
4. gelin ile güveyin düğün gecesi yalnız kalmaları.gelinle güveyin ilk kez birlikte olmaları
zifaf.
GERDEK (türkçe) anlamı
5. gelin ile güveyin düğün gecesi yalnız kalmaları.gelinle güveyin ilk kez birlikte olmaları
6. zifaf
GERDEK (türkçe) ingilizcesi
adj. nuptial,
GERDEK (türkçe) ingilizcesi
adj. nuptial,
GERDEK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. nuptial,
GERDEK (türkçe) fransızcası
1. chambre nuptiale
GERDEK (türkçe) almancası
1. das Brautgemach
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gerdek, Bozova

Gerdek, Şanlıurfa ili Bozova ilçesine bağlı bir köydür.

Zifaf

Zifaf, 1983 yapımı sinema filmi.

Timar

Osmanlı Devletinin; geçimlerine ve hizmetlerine âit masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerde, kendi nâm ve hesaplarına tahsil selâhiyetiyle birlikte tahsis etmiş olduğu vergi kaynaklarına verilen umûmî isim. İktâ ve dirlik diye de ...

Düğün Kasidesi

Düğün kasidesi ya da epithalamium (Yunanca ἐπιθαλάμιον ''epithalamion'' - ἐπί ''epi'' "üzere" ve θάλαμος ''thalamos'' zifaf odası - kelimesinin Latinleştirilmiş hâli) çiftin gerdek odasına giderken okunmak üzere gelin için yazılan bir tür şiir. Klasik dönem ...

İslamiyet öncesi Türklerde Aile

Aile insanlığın başlangıcından beri varolup, o günden bu güne anlaşma, cinsiyet gibi bazı etkenlerin etkisiyle değişime uğramıştır. Aile Birleşmiş Milletlerce şöyle tanımlanmıştır:'' Aile; kan, yasa ve evlilik yoluyla bir birlerine belirli derecede akrabalıkları bulunan ...

Çorum Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Çorum târihî eserler bakımından gerçek bir hazînedir. Başlıcaları şunlardır:Çorum Kalesi: Kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nde Dânişmendliler tarafından yapıldığı bildirilmektedir.