Gericilik

Kısaca: İrtica (Türkçe: "önceki yere dönüş") ya da gericilik (Arapça: رجع, raca'a kökünden, Fransızca: Réaction), önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler. ...devamı ☟

Gericilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İrtica

gericilik

Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica:
"Gericilik hortladı, Cumhuriyetin temelleri çatladı, diye yakınıyorlardı."- Ç. Altan.

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. reaction, obscurantism, retrogadation

gericilik

gerici olma durumu ya da gerici davranış, irtica.

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin Fransızca karşılığı.
réaction [la]

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rückschritt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2019 (oyun)
5 yıl önce

sahnelenen tiyatro oyunudur. Şensoy'un iki perdelik oyununda, Türkiye'de gericiliğin baskın olduğu 2019 yılında gerçekleşenler üzerinden, ülkenin oyunun yazıldığı...

Takrir-i Sükûn Kanunu
1 yıl önce

yetkiler veren Takrir-i Sükûn yasası ile Kasım 1924 ortalarında dinsel gericilik tehlikesine karşı Başbakan İsmet İnönü, sıkıyönetim ilân edilmesini istedi...

Tanin
1 yıl önce

Hükümeti tarafından muhalif bir yayın organı olarak kabul edildi. “Dinsel gericilik” tehlikesine karşı Takrir-i Sükun Kanunu çıktıktan sonra 16 Nisan 1925'te...

Vazgeçemediğim
1 yıl önce

ile başlattığı yıkıcılığa devam etmek varken gelenekten yararlanmasını gericilik olarak gördü. Öte yandan çoğunluğun görüşü şairin varolan geleneği değerlendirdiği...

I. Nikolay
1 yıl önce

tutucu eğilimlerini gösterdi.Önceki çarın aksine Napolyon Savaşları'ndaki gericilik ortamında yetişmiş olan yeni çar, Rus panslavizmi ve milliyetçiliğine...

Restorasyon (Tarih)
5 yıl önce

kullanmışsa da, kavram 19. yüzyılda bütün olumlu anlamlarını yitirmiş ve gericilikle eş anlamlı olarak kullanılır olmuştur. Tarihte restorasyon sözcüğüyle...

Restorasyon (Tarih), Almanya, Avusturya, Fransa, Fransız Devrimi, Metternich, Napoleon, Restorasyon (Fransa), İngiltere, İsviçre, Prusya Reformları
Albert Mathiez
5 yıl önce

için bir dönüm noktası sayılmıştır. Daha sonra yayınladığı "Thermidor Gericiliği" kitabında fikirlerini daha tam olarak ifade etti. Mathiez'in Aulard'la...

Behçet Kemal Çağlar
1 yıl önce

ve millî şiir temasında tanınmış, derin yurt sevgisi olan bir insandı. Gericiliği önlemede çaba harcamış, haftalık dergiler ve günlük gazetelerde bu konularda...

Behçet Kemal Çağlar, Behçet Kemal Çağlar