İrtica (Türkçe: "önceki yere dönüş") ya da gericilik (Arapça: رجع, raca'a kökünden, Fransızca: Réaction), önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

Gericilik

Gericilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İrtica

gericilik

Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica:
"Gericilik hortladı, Cumhuriyetin temelleri çatladı, diye yakınıyorlardı."- Ç. Altan.

gericilik

gerici olma durumu ya da gerici davranış, irtica.

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. reaction, obscurantism, retrogadation

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin Fransızca karşılığı.
réaction [la]

gericilik

Türkçe gericilik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rückschritt

Yanıtlar