Gerileme Dönemi Osmanlı Sadrazamları

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

osmanlı-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sadrazam Başl. Bitiş Notlar
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa 15 Aralık 1683 18 Kasım 1685 Türk (Kelkit köylüsü). İdam edilmiştir.
Sarı Süleyman Paşa 18 Kasım 1685 18 Eylül 1687 Boşnak. İdam edilmiştir.
Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa 18 Eylül1687 23 Şubat 1688 Abaza. Köprülü ailesi damadıdır. İdam edilmiştir.
Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa 23 Şubat 1688 2 Mayıs 1688 Türk, Ayaşlı
Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa 30 Mayıs 1688 7 Kasım 1689 Türk, (Tekirdağlı)
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 10 Kasım 1689 19 Ağustos 1691 Türk (Köprülü ailesi). Savaşta şehit olmuştur.
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa 24 Ağustos 1691 21 Mart 1692 Arnavut. Azil, sürgün ve sonradan idam edilmiş, malı haczedilmiştir.
Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa 23 Mart 1692 17 Mart 1693 Türk (Merzifonlu)
Bozoklu Mustafa Paşa 17 Mart 1693 Mart 1694 Türk (Yozgatlı -eski adıyla Bozok)
Sürmeli Ali Paşa 13 Mart 1694 22 Nisan 1695 Rum devşirme (Dimetokalı). İdam edilmiştir.
Elmas Mehmed Paşa 3 Mayıs 1695 11 Eylül 1697 Türk (Cideli)
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa 17 Eylül 1697 4 Eylül 1702 Türk (Köprülü ailesi). Kendi tercihiyle istifa etmiş ve ecelinden ölmüştür.
Daltaban Mustafa Paşa 4 Eylül 1702 24 Ocak 1703 Manastırlı Sırp (Hammere göre).
Rami Mehmed Paşa 25 Ocak 1703 22 Ağustos 1703 Türk
Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa 22 Ağustos 1703 16 Kasım 1703 Rus
Moralı Damat Hasan Paşa 18 Kasım 1703 28 Eylül 1704 Türk (Moralı)
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa Ekim 1704 25 Aralık 1704 Türk (Kayseri köylüsü)
Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (1. sadareti) 25 Aralık 1704 3 Mayıs 1706 Türk (Osmancıklı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Damat Çorlulu Ali Paşa 3 Mayıs 1706 15 Haziran 1710 Türk (Çorlulu)
Köprülüzade Damat Numan Paşa 16 Haziran 1710 17 Ağustos 1710 Türk (Köprülü ailesi). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 18 Ağustos 1710 20 Kasım 1711 Türk, (Osmancıklı)
Gürcü Ağa Yusuf Paşa 20 Kasım 1711 11 Kasım 1712 Gürcü
Silahdar Süleyman Paşa 12 Kasım 1712 6 Nisan 1713 Abaza
Kel Hoca İbrahim Paşa 6 Nisan 1713 7 Nisan 1713 Türk (Serezli)
Silahdar Damat Ali Paşa 27 Nisan 1713 5 Ağustos 1716 Türk (İznik`in Sölöz köyünden)
Hacı Halil Paşa 21 Ağustos 1716 Ekim 1717 Arnavut. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
Tevkii Nişancı Mehmed Paşa Ekim 1717 9 Mayıs 1718 Türk (Kayseri köylüsü)
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 9 Mayıs 1718 16 Ekim 1730 Türk (Nevşehirli). Linç edilmiştir.
Silahdar Damat Mehmed Paşa 16 Ekim 1730 23 Ocak 1731
Kabakulak İbrahim Paşa 23 Ocak 1731 11 Eylül 1731 Türk (Şebinkarahisar köylüsü)
Topal Osman Paşa 21 Eylül 1731 12 Mart 1732 Türk (Moralı)
Hekimoğlu Ali Paşa (1. sadareti) 12 Mart 1732 14 Temmuz 1735 Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer`e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Gürcü İsmail Paşa 14 Temmuz 1735 25 Aralık 1735 Gürcü
Silahdar Seyyid Mehmed Paşa 10 Ocak 1736 5 Ağustos 1737
Muhsinzade Abdullah Paşa 22 Ağustos 1737 19 Aralık 1737
Yeğen Mehmed Paşa 3 Aralık 1737 23 Mart 1739
Hacı İvazzade Mehmed Paşa 17 Mart 1739 23 Haziran 1740 Türk (Evladı Fatihan`dan). Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa 22 Temmuz 1740 7 Nisan 1742
Hekimoğlu Ali Paşa (2. sadareti) 21 Nisan 1742 4 Ekim 1742 Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer`e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Seyyid Hasan Paşa 4 Ekim 1742 10 Ağustos 1746 Türk (Reşadiye Çardaklızade ailesinden)
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa 11 Ağustos 1746 24 Ağustos 1747
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa 24 Ağustos 1747 2 Ocak 1750 Türk (Kerküklü)
Divitdar Mehmed Emin Paşa 9 Ocak 1750 1 Temmuz 1752
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (1. sadareti) 1 Temmuz 1752 16 Şubat 1755 Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Hekimoğlu Ali Paşa (3. ve son sadareti) 16 Şubat 1755 19 Mayıs 1755 Venedikli baba ve Türk anneden (Hammer`e göre). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Naili Abdullah Paşa 19 Mayıs 1755 24 Ağustos 1755
Silahdar Bıyıklı Ali Paşa 24 Ağustos 1755 23 Ekim 1755 Arnavut. Azil ve sonradan idam edilmiştir.
Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa 25 Ekim 1755 1 Nisan 1756 Türk. Edirneli. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (2. sadareti) 30 Nisan 1756 3 Aralık 1756 Türk (Çorlulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Koca Mehmed Ragıp Paşa 12 Ocak 1757 8 Nisan 1763
Tevkii Hamza Hamit Paşa 11 Nisan 1763 29 Eylül 1763
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa (3. ve son sadareti) 29 Eylül 1763 30 Mart 1765 Türk, (Çorlulu)
Muhsinzade Mehmed Paşa (1. sadareti) 30 Mart 1765 7 Ağustos 1768 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Silahdar Hamza Mahir Paşa 7 Ağustos 1768 20 Ekim 1768 Türk (Develili)
Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa Ekim 1768 12 Ağustos 1769 Türk (Daday, Sorkun köyünden)
Moldovancı Ali Paşa 12 Ağustos 1769 12 Aralık 1769
İvazzade Halil Paşa 13 Aralık 1769 25 Aralık 1770
Silahdar Mehmed Paşa 25 Aralık 1770 11 Aralık 1771
Muhsinzade Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) Aralık, 1771 6 Ağustos 1773