Gerilim

Kısaca: Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas gruplarındadır. Öte yandan, belirli otonom, biokimyasal ve endokrinolojik bağlantıları da vardır. Gerilim, anksiete durumunun bir öğesi sayılır ve hattâ anksiete ile eş anlamlı kullanılır. ...devamı ☟

Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas gruplarındadır. Öte yandan, belirli otonom, biokimyasal ve endokrinolojik bağlantıları da vardır.

Gerilim, anksiete durumunun bir öğesi sayılır ve hatta anksiete ile eş anlamlı kullanılır. Kas gerilimi sık sık, herhangi bir nedenden ileri gelen anksiete ile ilgilidir. Kas tonüsü artışı, ekstremitelerde tremor ve yüzde gerginlik ile kırışma mevcuttur. Yumruklar sıkılınca parmak boğumları beyaz görünür, tipik baş ağrısı,sancı veya mengene niteliğinde tanımlanır, başı bütünüyle etkiler ve çoğunlukla akşama doğru kötüleşir.

Teşhiste kullanılan, i.v. enjeksiyon yoluyla subhipnotik dozlarda uygulanan kısa süre etkili barbitüratlar baş ağrısını hızla giderir. Klordiazepoksid ve diazepam medikasyonu, bu ilaçların kas gevşetici ve anksiolitik özellikleri dolayısıyla, yararlıdır.

Adet öncesi gerilim, genellikle adetten birkaç gün önce, predispozisyonlu hastalarda başlayan ve depresyon eğilimi artışı, sinirlilik, anksiete ve baş ağrısı gibi belirtileri kapsayan bir sendromdur. Su retansiyonu, kilo artışı, ayak bileklerinde,göğüslerde ve karında şişme olabilir. Polidipsi, hiperfaji ve hipersomnia da rapor edilmiştir.

Gerilim

Tension

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tension, intensity, voltage, potential

Gerilim

bir iletkenin uçları arasındaki gizilgüç farkı; potansiyel farkı, voltaj; konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. gerginlik, tansiyon; çeşitli yollara başvurularak film, tiyatro, roman vb. de yaratılansıkıntılı, gergin hava, tansiyon. gereksinmelerin doyurulamadığı ya da bir ereğe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan gergin durum; iki ucundan zıt yönlere çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin Fransızca karşılığı.
tension [la], volt [le], voltage [le]

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dramatik, Schauerfilm, Zug

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gerilim (tür)
6 yıl önce

Gerilim; edebiyat, film, video oyunu ve televizyon türü. Endişe, gerilim ve ajitasyon duyguları bu türün ana öğeleridir. Bu türün ana alt türü psikolojik...

Gerilim (Elektrik)
6 yıl önce

gerilimler U, faz-nötr arası gerilimler V ile gösterilir. Doğru akım üreteçleri (piller, aküler ve bunların grupları) genellikle 1.5- 110 V gerilime sahiptirler...

Gerilim (elektrik), Alternatif akım, Doğru akım, Gerilim, Kuvvet, Transformatör, Volt, Yüksek gerilim, İzolasyon, İletim hatları, Potansiyel
Yüzey gerilimi
2 yıl önce

gerilmiş esnek bir zara benzer. Bu gerilim likidin serbest yüzüne ait ise buna yüzey gerilimi; iki sıvının sınır yüzeyine ait ise ara yüzey gerilimi (yüzeyler...

Gerilim Kontrollü Osilatör
6 yıl önce

Gerilim Kontrollü Osilatör, (GKO) osilasyon frekansını bir gerilim girişiyle kontrol etmek için tasarlanmış elektronik osilatördür. Osilasyon frekansı...

Gerilim Kontrollü Osilatör, İng, Elektronik osilatör, Modüler sentezleyici, Osilasyon, VFO
Psikolojik gerilim
2 yıl önce

Psikolojik gerilim, karakterlerin dengesiz duygusal durumlarının gizem ile birlikte sürekli olarak değiştiği bir gerilim türüdür. Gerilim türünün özelliklerini...

Alternatif akım
2 yıl önce

Hatta oluşan yüksek manyetik alandan dolayı kablolarda ters gerilimler oluşması ve gerilim saflığının bozulması (günümüzde hat başından hat sonuna 3 kere...

Alternatif akım, Alternatif akım
Kablo
2 yıl önce

örgülerle kuvvetlendirilir. Bunlar esas itibarıyla, ülke çapındaki yüksek gerilim hatları gibi havada yüksek geçen uzun hatlarda kullanılır. Kablodan istenilen...

Kablo, Alüminyum, Azot, Bakır, Basınç, Buz, Elektroliz, Frekans, Gerilim, Hat, Kar
Delinme gerilimi
6 yıl önce

karakteristikleri arasında gerilime dayanıklılık da sayılmalıdır. Yalıtkan malzemeye bir gerilim uygulandığında elektronları kutuplanır, ancak bu gerilim değeri çok büyürse...

Delinme gerilimi, Gerilim (Elektrik)