Gerilim

Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas gruplarındadır. Öte yandan, belirli otonom, biokimyasal ve endokrinolojik bağlantıları da vardır. Gerilim, anksiete durumunun bir öğesi sayılır ve hattâ anksiete ile eş anlamlı kullanılır.

Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas gruplarındadır. Öte yandan, belirli otonom, biokimyasal ve endokrinolojik bağlantıları da vardır.

Gerilim, anksiete durumunun bir öğesi sayılır ve hatta anksiete ile eş anlamlı kullanılır. Kas gerilimi sık sık, herhangi bir nedenden ileri gelen anksiete ile ilgilidir. Kas tonüsü artışı, ekstremitelerde tremor ve yüzde gerginlik ile kırışma mevcuttur. Yumruklar sıkılınca parmak boğumları beyaz görünür, tipik baş ağrısı,sancı veya mengene niteliğinde tanımlanır, başı bütünüyle etkiler ve çoğunlukla akşama doğru kötüleşir.

Teşhiste kullanılan, i.v. enjeksiyon yoluyla subhipnotik dozlarda uygulanan kısa süre etkili barbitüratlar baş ağrısını hızla giderir. Klordiazepoksid ve diazepam medikasyonu, bu ilaçların kas gevşetici ve anksiolitik özellikleri dolayısıyla, yararlıdır.

Adet öncesi gerilim, genellikle adetten birkaç gün önce, predispozisyonlu hastalarda başlayan ve depresyon eğilimi artışı, sinirlilik, anksiete ve baş ağrısı gibi belirtileri kapsayan bir sendromdur. Su retansiyonu, kilo artışı, ayak bileklerinde,göğüslerde ve karında şişme olabilir. Polidipsi, hiperfaji ve hipersomnia da rapor edilmiştir.

Diğer anlamları

Gerilim

Tension

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tension, intensity, voltage, potential

Gerilim

bir iletkenin uçları arasındaki gizilgüç farkı; potansiyel farkı, voltaj; konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. gerginlik, tansiyon; çeşitli yollara başvurularak film, tiyatro, roman vb. de yaratılansıkıntılı, gergin hava, tansiyon. gereksinmelerin doyurulamadığı ya da bir ereğe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan gergin durum; iki ucundan zıt yönlere çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin Fransızca karşılığı.
tension [la], volt [le], voltage [le]

Gerilim

Türkçe Gerilim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dramatik, Schauerfilm, Zug

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gerilim ilgili konular

 • Volt

  Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvveti birimi de volttur. Bir ohm’luk bir direnç üzerinden, bir amperlik
 • Watt

  Watt fizikte güç birimi. Mekanikte, sâniyede bir joulelik (jül) iş yapan makinanın gücü bir Wattır.
 • Bully

  Bully 2001 yılı Amerikan yapımı, gerçek bir olaya dayanan sinema filmi.
 • Buzzer

  Buzzer, 2 ile 4 volt arasındaki gerilimle çalışabilen küçük titreştirici. Bir bobinde ani akım değişimleri meydana getirerek zayıf titreş
 • Sığa

  Sığa Bir iletkenin veya kondansatörün elektrik yükü alma kabiliyeti. Kapasite de denilmektedir. Bir iletkene Q yükü verildiğinde iletken V po
 • Genlik

  Genlik periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Değimin en önemli kullanım alanı elektriktir.
 • Gerilim

  Gerilim, kişinin duyduğu stress'in yarattığı bir gerginlik durumu olup, başlıca tezahürü istemli sinir sistemiyle innerve olan kas grupların
 • Ağ şu anlamlara gelebilir:
 • Ağaç

  Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki. Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana g