Germ

Germ

1. anlamı i. mikrop; tohum, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik, tohumun özü; asıl, başlangıç. germ plasm biyoloji tohumda bulunup irsi hususiyetleri nakleden madde. germ theory biyoloji canlı organizmaların yalnız canlı tohumlar vasıtasıyle husule gele.
2. anlamı mikrop. başlama noktası. başlangıç.
3. anlamı mikrop. baslama noktasi. baslangiç.

Germ

Germ İngilizce anlamı ve tanımı

Germ anlamları

  1. (noun) That which is to develop a new individual; as, the germ of a fetus, of a plant or flower, and the like; the earliest form under which an organism appears.
  2. (v. i.) To germinate.
  3. (noun) That from which anything springs; origin; first principle; as, the germ of civil liberty.
  4. (noun) The germ cells, collectively, as distinguished from the somatic cells, or soma. Germ is often used in place of germinal to form phrases; as, germ area, germ disc, germ membrane, germ nucleus, germ sac, etc.

Germ tanım:

Kelime: germ
Söyleniş: 'j&rm
İşlev: noun
Kökeni: French germe, from Latin germin-, germen, from gignere to beget -- more at KIN
1 a : a small mass of living substance capable of developing into an organism or one of its parts b : the embryo with the scutellum of a cereal grain that is usually separated from the starchy endosperm during milling
2 : something that initiates development or serves as an origin : RUDIMENTS, BEGINNING
3 : MICROORGANISM; especially : a microorganism causing disease

Germ ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Bug, Microbe, Seed, Source,

Germ

İngilizce Germ kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. germen, bacilo, bacteria, machuelo
v. germinar

Germ

İngilizce Germ kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. germe; microbe; microorganisme; pousse; bourgeon; origine; début; stade de commencement d'un développement
v. germer

Germ

İngilizce Germ kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Keim; Erreger
v. das Keimen

Germ

İngilizce Germ kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. germe; (Biol) cellula germinale, gamete; principio, origine
v. germinare, germogliare

Germ

İngilizce Germ kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. germe; origem; princípio
v. germinar

Germ

f. çimlenmek, filizlenmek
i. mikrop, bakteri, virüs, tohum

Germ

Almanca Germ kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. microbe, microorganism (especially one which causes disease); sprout, bud; beginning stage in development; origin, starting point

Germ

İngilizce Germ kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. oorsprong; ziektekiem, bacil
ww. kiem

Germ

n. microbe, microorganism (especially one which causes disease); sprout, bud; beginning stage in development; origin, starting point
v. sprout, germinate
n. yeast, leavening agent (used in bread and beer)

Germ

Almanca Germ kelimesinin Türkçe karşılığı.
mikrop, baslama noktasi, baslangiç

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Germ hücresi
3 yıl önce

Germ hücresi, eşeyli üreyen bir organizmanın gamet oluşturmasına olanak veren herhangi bir biyolojik hücreye verilen isim. Çoğu hayvanlarda, germ hücreleri...

Hastalık yapıcı mikrop teorisi
3 yıl önce

taşıdır.[kaynak belirtilmeli] Germ Theory of Disease—Supplemental Lecture (98/03/28 update) by Stephen T. Abedon The Germ Theory Calendar9 Mayıs 2008 tarihinde...

Somatik hücre
3 yıl önce

Somatik hücre, çok hücreli bir organizmada, üremeyle ilgili olan gamet, germ hücresi, gametosit veya farklılaşmamış kök hücre dışındaki diğer tüm hücrelere...

Oosit
3 yıl önce

da germ hücresidir. diğer bir deyişle henüz olgunlaşmamış yumurta hücresidir. Oosit, dişil gametojenez sırasında yumurtalıklarda oluşur. Dişi germ hücreleri...

Oosit, Biyoloji, Taslak
Embriyo
3 yıl önce

ilk sekiz haftalık döneme embriyonal dönem denilir. Embriyonal dönemde 3 germ yaprağından çeşitli organ sistemleri oluşur. Hayvanlarda, zigotun bu gelişim...

Embriyo, Bitki, Blastula, DNA, Diploid, Gastrula, Gelişim biyolojisi, Hayvan, Mitoz, Morula, Protist
Sertoli hücre
3 yıl önce

erkek genital sisteminde bulunan çok yararlı bir hücre. Başlıca görevleri, Germ hücrelerine desteklik, besin ve koruma sağlar. Kalan işlevsiz parçaların...

Superior vena kava sendromu
6 yıl önce

nodlarını infiltre eden Hodgkin dışı lenfoma, Hodgkin lenfoma, lösemi ve germ hücreli tümörler gibi kanserler sıklıkla neden olurken; erişkinlerde sıklıkla...

Mutasyon
3 yıl önce

bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doku...

Mutasyon, DNA, Enzim, Gen, Genetik, Nükleotid, Protein, Radyasyon, İlaç, Sentez, Madde taslağı